HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID11181
ime RIHTAR, Ciril
zvanje
zanimanje     
dipl. ing. šumarstva, šum. savjetnik
     

                                                                IZBOR      (knjiga4/11181)   IZMJENE         ISPISlokacija

rođen26. 6. 1894.Ljubljana
apsolvirao1920.
diplomirao17. 2. 1921.
umro17. 6. 1948.Celje /Slovenija/

 Sin Frančiška i Marije rođ. Vindiš. Slovenske narodnosti i državljanstva, rimokatolik. Otac mu je bio bankarski prokurist, a majka domaćica. Osnovnu je školu završio u Ljubljani 1908., a maturirao je na Državnoj višoj realki u Idriji 1914. godine.
 Studirao je u tijeku I. svj. rata najprije na Visokoj školi za kulturu tla u Beču, a zatim na Šum. akademiji u Zagrebu. Apsolvirao je na Gospodarsko - šumarskom fakultetu, u koji je prerasla Akademija, škol.g. 1919.-1920.-u prvoj generaciji studenata Fakulteta. Diplomirao je 17.2.1921. godine.
 Službu je nastupio 1.1.1921. u Zagrebu u zvanju namjesnika kotarskog šumara. Zatim (15.10.1921.) odlazi na Državno imanje "Belje", Šumarija Tikveš gdje radi kao šum. adjunkt. Državni ispit položio je u Zagrebu 1921. god. Od 1.1.1923. nalazio se kao šumski upravitelj i pomoć-nik ravnatelja direkcije Tvrtke S.H. Gutmann u Voćinu. Nakon toga bio je u Hrvatskoj još upravitelj Šumarije Rajić od 15.7.1925. i Šumarije Nijemci od 13.12.1928. Nakon toga premješten je u Makedoniju i u Prilepu je radio dvije godine - do 3.12.1932. godine.
 Na kraju se vraća u Sloveniju. Bio je šum. referent za kotar Celje u zvanju šum. višeg pristava, a od 1945. kao kotarski šumar u mirovini.
 Nakon duge i teške bolesti preminuo je u Celju 17.6.1948.
 Bio je član i odbornik JŠU.

 *** ŠL 1927., s. 205, 395; 1929., s. 50; 1940., s. 459.
 *** Izvještaj JŠU 1927, 1940.
 Borošić, J.: ŠIS, s. 5, 59, 96, 149 (kao Rihtar Ćiril).
 *** ŠN, s. 353: SŠN 2, 1998., s. 681.
 *** Zbornik Vinkovci 1974., s. 548, 550.
 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 4, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM