HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID11183
ime RIKATI, Mladen
zvanje
zanimanje     
dipl. ing. šumarstva
     

                                                                IZBOR      (knjiga4/11183)   IZMJENE         ISPISlokacija

rođen12. 2. 1917.Samobor
apsolvirao1939.
umro1. 12. 1993.Križevci

 Studirao je na Poljoprivrednošum. fakultetu u Zagrebu. Apsolvirao je škol.g. 1938.-39. U matičnu knjigu diplomanata Šumarskoga fakulteta u Zagrebu nije uveden, pa nema podatka o njegovom diplomiranju.
 Radni vijek započinje 22.8.1941. god. kod Ravnateljstva državnih šuma u Zagrebu, u Odjelu za uređivanje šuma. Posljednju ratnu godinu (1944.-1945.) proveo je u NOB-i. Poslije rata radi u Sv. Ivanu Žabno, Vojniću, Kaljama, Karlovcu, Krapini, Vrbovcu, Sokolovcu i Križevcima, gdje je od 6.11.1951. upravitelj šumarije do 1960. Naredne dvije godine radio je u šumskoj inspekciji te Poljoprivr.-šum. komori kotara Križevci.
 Od 1962. do 1975. radi u Direkciji šumsko - privrednog poduzeća "Risovac" u Bihaću (BiH), a 1975. vraća se u Križevce, u kojima provodi svoje posljednje radne godine, odlazi u mirovinu i 1993. godine umire.
 "Bio je velik, u struci nedostignut, zaljubljenik ljepote, erudita, čovjek uzornih životnih i radnih načela. Živa svjedočanstva njegova rada, ljubavi i beskrajnog davanja, danas su, od njega njegovane, prelijepe sastojine kitnjaka i bukve na Kalniku... (Starčević, T., 1994.).

 *** ŠN, s. 360; SŠN 2, 1998., s. 685.
 Starčević, T.: Mladen Rikati, dipl. inž. šumarstva (1917 - 1993), (in memoriam). ŠL 11-12, 1994., s. 386-387.
 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 4, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG
 -- spominjan u časopisu 'ŠUMARSKI LIST'
 STARČEVIĆ, Tomislav: Mladen Rikati, dipl. inž. šum. (1917-1993.), ŠL 11-12/1994, s.386 PDF

thanks to:
HŠ&HŠD&BM