HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID11190
ime R., Davorin
zvanje
zanimanje     
dipl. ing. šumarstva
     

                                                                IZBOR      (knjiga4/11190)   IZMJENE         ISPISlokacija

apsolvirao1982.
diplomirao27. 9. 1983.

član HŠD ogranak
Koprivnica

1988

Šumarija Koprivnica

diplomirani inženjer šumarstva

 Sin Ivana i Marije r. Šobak. Hrvat, rimokatolik. Otac mu je ekonomist, a majka nastavnica. Osnovnu školu završio je u Drnju, a srednju u Koprivnici. Maturirao je na Gimnaziji "Ivo Marinković", Koprivnica.
 Šumarstvo je studirao na Šum. fakultetu u Zagrebu. Diplomirao je na ŠG odjelu 27.9.1983. iz fitopatologije. Obranio je diplomski rad naslova "Gljivična oboljenja na topolama".
 Nakon pauze od gotovo dvije godine zaposlio se u ŠG Koprivnica (3.1.1985.), gdje je obavio pripravnički staž. Od 1.1.1986. prelazi u OOUR za iskorišćivanje šuma Đurđevac za tehnologa pripreme rada. Osnivanjem JP "Hrvatske šume", UŠ Koprivnica, dobiva radno mjesto u stručnim služ- bama uprave, kao stručni suradnik za projektiranje, u Proizvodnom odjelu UŠ Koprivnica, na kojem je radnom mjestu bio i početkom 1999. godine.
 Član je HŠD, ogranak Koprivnica, u kojem je bio tajnik od 1988. do 1997. godine.

 *** ŠL 1-2, 1995., s. 63.
 *** SŠN 2, ŠF Zagreb 1998., s. 697.
 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 4, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM