HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID11203
ime R., Branko
zvanje
zanimanje     
dipl. ing. šumarstva
     

                                                                IZBOR      (knjiga4/11203)   IZMJENE         ISPISlokacija

apsolvirao1993.
diplomirao1. 7. 1994.
karijera1. 8. 1994.šumarija Đakovo

član HŠD ogranak
Osijek

1.8.1995

HŠ d.o.o., UŠP Osijek, Stručne službe

diplomirani inženjer šumarstva

 Sin Jure i Dragice r. Šarić. Hrvat, rimokatolik. Otac mu je radnik u građevinarstvu, a majka domaćica. I osnovnu i srednju školu završio je u Đakovu, maturiravši u zvanju stručni suradnik u razrednoj nastavi.
 Šumarstvo je studirao na Šum. fakultetu u Zagrebu. Diplomirao je na Šumarskom odsjeku 1.7.1994. iz dendrometrije, obranivši diplomski rad pod naslovom "Određivanje stupnja sklopa sastojine metodom Bitterlicha".
 Prvo zaposlenje u struci dobiva odmah nakon diplomiranja 1.8.1994. god. u UŠ Osijek - Šumarija Đakovo. Nakon pripravničkog staža u istoj šumariji nastavlja kao revirnik sve do 1.9.1997. kad je premješten u svojstvu revirnika u Šumariju Tikveš iste uprave šuma. Ubrzo je unaprijeđen (1.2.1998.) na radno mjesto pomoćnika upravitelja Šumarije Tikveš.
 Član je HŠD, ogranak Osijek.

 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 4, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM