HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID1121
ime K., Đuro
zvanje
zanimanje     
šumarski tehničar
     

                                                                IZBOR      (lugari /1121)   IZMJENE         ISPISlokacija


 Šum. školu završio je u Karlovcu 1966. god. Radio je u Šumariji Topusko. Ostali podaci nisu nam poznati.

 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 6, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM