HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARA

https://www.sumari.hr/sumariID11216
ime R., Jadranka
prije
zvanje
zanimanje     
mr. sc., područje biologija, dipl. ing. šumarstva
     


lokacija

apsolvirala1980.
diplomirala1981.
magistrirala1998.Prirodoslovno-matematički fakultet, Zagrebu

član HŠD ogranak
Zagreb

2011

mirovina

diplomirani inženjer šumarstva Hrvatica, hrv. državljanstva, rimokatolikinja. Osnovnu je školu završila u Grudama (Hercegovina) 1972., a maturirala je na gimnaziji u Grudama 1976. godine.
 Šumarstvo je studirala na Šum. fakultetu u Zagrebu. Diplomirala je na ŠG odjelu 1981. Na PMF-u u Zagrebu studirala je poslijediplomski studij na Biologiji, smjer ekologija. God. 1998. obranila je magistarski rad "Utjecaj fosfogipsa na hrast lužnjak".
 Od 1982. radila je u taksaciji pri ŠG Zagreb, zatim u UŠ Zagreb, u Odjelu za informatiku, a od 1995. u Službi za ekol. "Hrvatskih šuma" u Zagrebu u svojstvu struč. suradnika za ekologiju i prostorno planiranje.
 Sudjelovala je u radu VI. kongresa biologa u Opatiji i na međunarodnim sastancima o praćenju stanja šuma u Europi.
 Član je HŠD i Hrv. ekol. društva.

1Utjecaj sunčeve aktivnosti na debljinski prirast drveća u sjev. Hrvatskoj. Kučerin zbornik, Zgb 1995.
2Roša, J., 1998: Utjecaj fosfogipsa iz industrijskog odlagališta na hrast lužnjak (Quercus robur). Š.L. 11-12, s.491 pdf
3PRAĆENJE ŠUMSKIH EKOSUSTAVA; Hrvatske šume, Zagreb 2001. BIB
4Roša, J., 2006: Tanini i mikroelementi u stanicama iglica obične jele (Abies alba Mill.) i mikroelementi u pčelinjem medu kao pokazatelji stanja šuma jele Gorskog kotara. Š.L. 11-12, s.493 pdf
5Roša, Jadranka, 2010: Koraci do ekoznaka za ljekovito i aromatično bilje. Š.L. 3-4, s.169 pdf
6Roša, Jadranka, 2010: Glazbena večer u Hrvatskom šumarskom domu. Š.L. 9-10, s.543 PDF
7Roša,Jadranka, 2011: Koncert gitarista. Š.L. 1-2, s.86 PDF
8Roša,Jadranka, 2011: Koncert u Šumarskom domu. Š.L. 5-6, s.318 PDF
9Roša, Jadranka, 2011: Večer s mješovitom klapom Komin. Š.L. 9-10, s.528 PDF
 -- sve u časopisu ŠUMARSKI LIST
 -- sve u biblioteci HŠD

 *** ŠL 1-2, 1995. s. 64; 11-12, 1998., s. 491-506.
 *** SŠN 2, 1998., s. 696, (Zorić).
 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 4, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM