HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARA

https://www.sumari.hr/sumariID11219
ime R., Valentin
zvanje
zanimanje     
mr. sc., dipl. ing. šumarstva
     


lokacija

apsolvirao1980.
diplomirao2. 11. 1981.
magistrirao4. 2. 1999.Šumarski fakultet u Zagrebu Šumarstvo je studirao na Šum. fakultetu u Zagrebu. Diplomirao je na ŠG odjelu 2.11.1981. godine.
 Na istom fakultetu studirao je i poslijediplomski studij iz područja uzgajanje šuma. Obranio je magistarski rad 4.2.1999. naslova "Neke osobine sjemena i sadnica hrasta luž-njaka (Quercus robur L.) iz različitih sjemenskih zona i rajona Hrvatske".
 Zaposlen je kao stručni suradnik u Šum. institutu Jastrebarsko, Odjel rasadničke proizvodnje, od 1.2.1983. god.

1Rasadnička proizvodnja Šum. instituta Jastrebarsko, (s Orešković, Ž.). Radovi ŠIJ 23 (75), s. 249-254.
2Energetska kontrola automatskog transportnog uređaja za doziranje na liniji Paperpot, (sa Sever, S., i dr.). Mehanizacija šum. 9 (11/12), Zagreb, s. 263-273.
3Proizvodnja šumskog sadnog materijala u rasadniku Šum. instituta, (s Orešković Ž.) Radovi ŠIJ 28 /1/2), s. 275-285.
4Roth, V., T. Dubravac, I. Pilaš, S. Dekanić, Z. Brekalo, 2009: Krupnoća žira hrasta lužnjaka (Quercus robur L.) i kitnjaka (Quercus petraea Liebl.), kao čimbenik rasta i razvoja sadnica. Š.L. 5-6, s.257 pdf
5Sinković,T., S. Govorčin,T. Dubravac,V. Roth,T. Sedlar, 2009: Usporedba tehničkih svojstava abonosa i recentnog drva hrasta lužnjaka (Quercus robur L.). Š.L. 11-12, s.605 pdf
6Dubravac,T., S. Dekanić,V. Roth, 2011: Dinamika oštećenosti i struktura krošanja stabala hrasta lužnjaka u šumskim zajednicama na gredi i u nizi – rezultati motrenja na trajnim pokusnim plohama. Š.L. 13, s.* pdf
7Roth,V., S. Dekanić,T. Dubravac, 2011: Utjecaj krupnoće žira na morfološki razvoj jednogodišnjih sadnica hrasta lužnjaka (Quercus robur L.) u uvjetima različite dostupnosti svjetla. Š.L. 13, s.* pdf
 -- sve u časopisu ŠUMARSKI LIST

 *** ŠL 1-2, 1995., s. 56.
 *** ŠIM, s. 33, 119.
 *** ŠIB, s. 45, 54, 69.
 Lovreković, M.: Organizacija i korištenje izvora šum. informacija. Zagreb 1997., s. 14.
 *** SŠN 2, ŠF Zagreb 1998., s. 697.
 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 4, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG
 -- spominjan u časopisu 'ŠUMARSKI LIST'
 GRAČAN, Joso: Valentin Roth, ŠL 5-6/2002, s.329 PDF

thanks to:
HŠ&HŠD&BM