HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID11221
ime R., Ivan
zvanje
zanimanje     
dipl. ing. šumarstva, viši savjetnik
     

                                                                IZBOR      (knjiga4/11221)   IZMJENE         ISPISlokacija

apsolvirao1921.
diplomirao27. 8. 1921.
djelovao Kladanj /BiH/

 Šumarstvo je započeo studirati na Šum. akademiji u Zagrebu, a apsolvirao je na novom Gospodarsko - šum. fakultetu u Zagrebu škol.g. 1920.-21. Diplomirao je na Šum. odjelu 27.8.1921. U vojnoj službi proveo je više od četiri godine.
 Zaposlio se u struci 20.11.1921. i 1923. položio državni ispit u Zagrebu. Prema nepotpunim podacima, od 1928. do 1933. službovao je kao šum. savjetnik u Novigradu Podrav. i Bjelovaru Direkcije šuma Đurđevačke imovne općine.
 God. 1938. radio je kod Gospodarstvenog ureda u Vinkovcima, a 1939. odlikovan je Jugosl. krunom 4. reda kao viši savjetnik Ministarstva šuma i rudnika u Beogradu.

 *** ŠL 1929., s. 192, 514; 1931., s. 147; s. 140., s. 50.
 Borošić, J.: ŠIS, s. 5, 68, 91, 149, (Roter).
 *** ŠN, s. 353; SŠN 2, 1998., s. 681.
 *** Zbornik Vinkovci 1974., s. 539.
 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 4, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM