HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID11226
ime R., Damir
zvanje
zanimanje     
dipl. ing. šumarstva
     

                                                                IZBOR      (knjiga4/11226)   IZMJENE         ISPISlokacija

apsolvirao1986.
diplomirao13. 1. 1987.
karijera šumarija Slunj

član HŠD ogranak
Karlovac

11.09.2002

HŠM-Šumarija Ozalj

diplomirani inženjer šumarstva

 Sin Ivana i Eve, r. Tromba. Hrvat, rimokatolik. Otac mu je radnik, a majka medic. sestra. Osnovnu školu završio je u Karlovcu, a Grafički srednjoškol. centar u Zagrebu 1981.
 Studirao je na Šum. fakultetu u Zagrebu. Diplomirao je na Šum. odjelu 13.1.1987. god. Obranio je dipl. rad iz ekologije šuma naslova "Retenciona sposobnost hrasta lužnjaka".
 Prvo zaposlenje dobio je odmah nakon diplomiranja u Šumariji Slunj, nastavivši rad, u Šumariji Cetingrad i Rakovica, na uzgoju i iskorišćivanju šuma. Završivši pripravnički staž, prelazi u RJ Mehanizacija u Šumariji Krašić, radeći kao inženjer u operativi. Istu dužnost obavlja i u Šumariji Duga Resa, sve do osnivanja JP "Hrvatske šume" 1991. god. kad je imenovan upraviteljem Šumarije Krašić, UŠ Karlovac. God. 1996. upravitelj je RJ Mehanizacija UŠ Karlovac, a 1997. napustio je šumarstvo i prelazi u tvrtku "Zelenilo" d.o.o. Karlovac.
 Sudionik je Domovinskog rata. Član HDZ-a i HŠD.

 *** ŠL 1-2, 1995., s. 66.
 *** Posl. izvješće "HŠ" 1995., s. 63; 1996., s. 56.
 *** SŠN 2, ŠF Zagreb 1998., s. 698.
 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 4, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM