HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARA

https://www.sumari.hr/sumariID11227
ime R., Graciano
zvanje
zanimanje     
dipl. ing. šumarstva, savjetnik
     

                                                                IZBOR      (knjiga4/11227)   IZMJENE         ISPISlokacija

apsolvirao1961.
diplomirao26. 9. 1962. Sin Bože - Ante i Milke r. Kekez. Hrvat, rimokatolik. Potječe iz zemljoradničke obitelji. Osnovnu školu završio je u Nuštru 1949., a gimnaziju u Vinkovcima 1957.
 Šumarstvo je diplomirao na Šumarskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu 26.9.1962. godine.
 Od 15.10.1962. radi kao pripravnik u ŠPIK "Spačva" Vinkovci na uređivanju šuma. Dne 6.4.1963. dobiva zaposlenje u Šumariji Strošinci, ŠPIK "Spačva", kao rukovoditelj obračunske jedinice Iskoriščivanje šuma. Ubrzo, 24.7.1963. prelazi u Šumariju Otok, istog ŠPIK-a, za rukovoditelja obračunske jedinice Uzgoj šuma. Od 1.6.1966. upravitelj je Šumarije Spačva, koja je do 31.7.1969. godine bila u sastavu ŠPIK "Spačva" Vinkovci, a poslije u sastavu ROŠ "Slavonska šuma" ŠG "Hrast" Vinkovci. Od 1.7.1973. rukovoditelj je Organizacijsko - plansko - analitičkog sektora ŠG "Hrast" Vinkovci. Od 5.5.1987. god. stručni je suradnik za uzgoj u Tehničkom odjelu Uprave šuma Vinkovci. Od 1.10.1998. savjetnik je u uredu upravitelja, Uprave šuma Vinkovci.
 Član je HŠD-a.

1Utvrđivanje strukture sortimenata. Inf. bilten Šumsko - privr. pod. "Slavonska šuma" broj 28 od 24.III.1972.
2Rubić, G., 1997: Obnova sastojina žirom hrasta lužnjaka na području Uprave šuma Vinkovci. Š.L. 9-10, s.507 pdf
 -- sve u časopisu ŠUMARSKI LIST

 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 4, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM