HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARA



ID11230
ime R., Andrija
zvanje
zanimanje     
dipl. ing. šumarstva
     

                                                                IZBOR      (knjiga4/11230)   IZMJENE         ISPIS



lokacija

apsolvirao1968.
diplomirao1969.
karijera8. 1970.Saponija Osijek

član HŠD ogranak
Split

1982

zu-mirovina

diplomirani inženjer šumarstva

 Sin otočkih poljodjelaca, oca Jakova i majke Marije r. Fistonić. Hrvat, rimokatolik. Osnovnu školu završio je u Jelsi 1960., a srednju Šumarsku školu za krš u Splitu 1964. god.
 Šumarske znanosti studirao je na Šum. fakultetu u Sarajevu. Diplomirao je na Šumsko - biološkom odsjeku 1969.
 Nakon diplomiranja i odsluženoga vojnog roka prvo zaposlenje dobiva u kolovozu 1970. u poduzeću "Saponija" Osijek, OOUR "Dalmacijabilje", radeći na otkupu ljekovitoga bilja. Od 1974. do 1978. samostalni je referent za eterična ulja u istom poduzeću. Proširujući krug dobavljača sirovina često boravi u Crnoj Gori, Makedoniji i na Kosovu.
 Godine 1978. napušta "Saponiju" i prelazi na rad u Zavod za zaštitu spomenika kulture i prirode u Dubrovnik, na mjesto voditelja Odjela za zaštitu prirode. Tu ostaje do srpnja 1981. kad je imenovan upraviteljem Šumarije Dubrovnik, kasnije ŠG Dubrovnik. Ustrojem JP "Hrvatske šume", UŠ Split, ostaje do bilježenja ovih podataka (1999.) na mjestu upravitelja Šumarije Dubrovnik.
 God. 1998. položio je ispit za ocjenjivača lovačkih trofeja.
 Kao provjereni aktivist na zaštiti prirode i domoljub, 1994. prima ekološku nagradu Gospodarske komore Grada Dubrovnika. U slobodno vrijeme bavi se maslinarstvom. U rodnom Zastražišću na Hvaru ima mali pogon za proizvodnju ulja.
 Član je i dopredsjednik HŠD, ogranak Split. Živi u Dubrovniku.

 *** ŠL 1-2, 1995., s. 69.
 *** Posl. izvješće "HŠ" 1995., s. 66; 1996., s. 59.
 *** HŠD 1846 - 1996., s. 404.
 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 4, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM