HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID11238
ime R., Ivan
zvanje
zanimanje     
dipl. ing. šumarstva, šum. savjetnik
     

                                                                IZBOR      (knjiga4/11238)   IZMJENE         ISPISlokacija

apsolvirao1923.
diplomirao14. 12. 1923.

 Studirao je na Gospodarskošum. fakultetu u Zagrebu. Apsolvirao je na Šum. odjelu 1922.-23.g., a diplomirao 14.12.1923.
 Prema nepotpunim podacima 1927. radio je pri Kotaru Čazma, 1939. kao šum. savjetnik u Šumariji Novi Vinodolski i na Sušaku, 1941. premješten je u Mostar, a zatim za šum. ravnatelja Ravnateljstva šuma u Zagrebu. God. 1944., kao šum. savjetnik, imenovan je pročelnikom Gospodarskog odjela Glavnog ravnateljstva za šumarstvo u Zagrebu.
 Bio je član JŠU i HŠD.

 *** ŠL 1927., s. 432; 1939., s. 53, 714; 1940., s. 464; 1941., s. 113, 325; 1942., s. 220; 1943., s. 24; 1944., s. 66, 76.
 Borošić, J.: ŠIS, s. 6, 149.
 *** ŠN, s. 354; SŠN 2, 1998., s. 681.
 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 4, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG
 -- spominjan u časopisu 'ŠUMARSKI LIST'
 SKOKO, Mladen: Ivan – Juco Rukavina (1923 – 2001), ŠL 3-4/2003, s.206 PDF

thanks to:
HŠ&HŠD&BM