HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID11242
ime R., Josip
zvanje
zanimanje     
šum. stručnjak
     

                                                                IZBOR      (knjiga4/11242)   IZMJENE         ISPISlokacija

apsolvirao1892.
djelovao Gospića

 Šumarstvo je učio na Gospodarsko - šum. učilištu u Križevcima. Apsolvirao je 1892. godine.
 Prema nepotpunim podacima, bio je zaposlen u Otočkoj imovnoj općini (1897.).

 *** Izvješ. GŠU. Križevci, 1897., s. 79.
 Borošić, J.: ŠIS, s. 19, 149.
 *** ŠN, s. 52; SŠN 1, 1998., s. 144.
 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 4, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM