HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARA

https://www.sumari.hr/sumariID11243
ime RUKAVINA, Miroslav
zvanje
zanimanje     
dipl. ing. šumarstva, viši savjetnik
     

                                                                IZBOR      (knjiga4/11243)   IZMJENE         ISPISlokacija

rođen9. 3. 1942.Beška /Vojvodina/
apsolvirao1967.
diplomirao13. 7. 1968.
karijera1968.ŠF Zagreb Sin Ivana i Stanke r. Mrkalj. Hrvat, rimokatolik. Otac mu je bio šef željezničke stanice (viši saobraćajni tehničar, u prvoj generaciji školovanih željezničara zaposlenih još u Austro - Ugarskoj), a majka služ-benica. I osnovnu i srednju školu završio je u Zagrebu. Maturirao je na III. mješovitoj gimnaziji 1961. te upisuje studij šumarstva na Šum. fakultetu u Zagrebu. Diplomirao 13.7.1968. god.
 Prvo zaposlenje dobiva 1968. u Šumarskom institutu Zagreb: najprije radi u Odjelu za tipologiju šuma na fitocenološkim istraživanjima šuma, a kasnije, u zvanju asistenta, na području šumskih tala. Godine 1974. napušta Institut i trajno se zapošljava u tadašnjem Republičkom zavodu za zaštitu prirode, danas Državna uprava za zaštitu prirode i okoliša, gdje već četvrt stoljeća radi kao stručni referent, odnosno sada viši savjetnik za ekološko vrednovanje vegetacije.
 Radeći na dosljednoj provedbi zaštite naših nacionalnih parkova, rezervata šumske vegetacije, parkova prirode i park-šuma gotovo da ne postoji djelić "lijepe naše" na koji nije zakoračila noga dipl. ing. Miroslava Rukavine kao šumara, fitocenologa, pedologa i/ili zaštitara prirode. Bio je član radne grupe utemeljitelja Savjeta za daljinska istraživanja i fotointerpretaciju JAZU i njegov tajnik (1985.-1986.) za mandata predsjednika akademika D. Klepca i A. Polšaka. Predsjednik je Savjeta NP Paklenica, član HED-a i dr. U HŠD-u, HED-u i na raznim tribinama odr-žao je mnogobrojna predavanja iz domena zaštite prirode te vodio ekskurzije domaćih i stranih struč-njaka. Revnosni je suradnik časopisa "Priroda" i drugih publikacija. Sudjelovao je na mnogim savjetovanjima i studijskim putovanjima u zemlji i inozemstvu. Primio je više značajnih priznanja i nagrada.

1Prirodne značajke NP Paklenica. II. kongres ekologa Jugosl., Zadar 1979.
2Park prirode Medvednica, (studija za-štite prirode). Republ. zavod za zaštitu prirode, Zagreb 1979.
3Park prirode Biokovo, (prostorni plan). Zagreb 1981.
4Park prirode Biokovo i njegova vrijednost. Acta Biologica Vol. II, Makarska 1983.
5Šumske zajednice i tipovi tala u Park-šumi Trakoščan, (s Vukelić, J. i Vrbek, B.). Radovi 26, ŠIJ, Zagreb 1991.
6Climatic Change and the Mediterraneau. UNEP Vol. 2, London 1992.
7Joso Vukelić, Dario Baričević, Stjepan Mikac, Miroslav Rukavina, Dalibor Tomljanović, 2006: Karta šumske vegetacije sjevernoga Velebita. GŠP vol. P5 s. 139
 -- sve u časopisu GLASNIK ZA ŠUMSKE POKUSE

 *** Tla sekcije Sušak 2. Osnovna pedološka karta Hrvatske, 1973.
 *** Ekološko - gospodarski tipovi šuma na području NP Plitvička jezera. Radovi 28, ŠIJ, Zagreb 1976.
 *** Tipološke značajke šuma slavonskoga gorja. Radovi 39, ŠIJ, Zagreb 1979.
 *** ŠIM, s. 55, 119; ŠIB, s. 59, 69.
 *** Prostorni plan Zajednice općina Rijeka 2000, Rijeka 1983.
 *** Vegetacijska karta NP Paklenica, Starigrad - Paklenica 1994.
 *** Vodič NP Paklenica, 1994.
 *** SŠN 2, 1998., s. 692.
 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 4, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM