HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID11248
ime RUPČIĆ, Nikola
zvanje
zanimanje     
dipl. ing. šumarstva
     

                                                                IZBOR      (knjiga4/11248)   IZMJENE         ISPISlokacija

rođen6. 12. 1911.Nova Gradiška
apsolvirao1933.
diplomirao10. 10. 1938.
umro1. 1. 1944.Karlobag

 Gimnaziju je završio u Zagrebu. Šumarstvo je apsolvirao škol.g. 1932.-33., a diplomirao 10.10.1938. na Poljoprivredno - šum. fakultetu u Zagrebu.
 God. 1940. postavljen je za šum. vježbenika kod Ravnateljstva banovinskih šuma u Zagrebu. Nakon završenog pripravničkog staža premješten je za upravitelja Šumarije u Križu (tada Vojni Križ) kod Ivanić- grada. Zatim je nastupio vojnu službu i postigao čast ustaškog satnika na dužnosti zapovjednika bojne. Poginuo je u borbama u okolici Karlobaga 1944. godine.
 Još kao student bavio se lovom i bio vrstan lovac.
 Bio je član HŠD.

 Borošić, J.: ŠIS, s. 9, (II. god.).
 *** ŠL 1940., s. 185, 270; 1943., s. 24, 266.
 HŠD. Ing. Nikola Rubčić. In memoriam. ŠL 1-2, 1944., s. 39.
 *** ŠN, s. 359.
 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 4, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM