HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID11249
ime R., Pavao
zvanje
zanimanje     
dipl. ing. šumarstva
     

                                                                IZBOR      (knjiga4/11249)   IZMJENE         ISPISlokacija

dodatne listeautori u bazama HŠD

 Prema nepotpunim podacima, nije diplomirao u Zagrebu. Bio je zaposlen u Šum. institutu Jastrebarsko od 15.10.1954. do 15.11.1967., a prije toga (1952.) nalazio se u ŠG Rijeka.
 Kao istraživač, radio je na vegetacijskim istraživanjima i kartiranju šumske vegetacije te na problematici šumskog sjemenarstva i uzgoja šuma, pa je o rezultatima svoga rada objavio desetak članaka u Obavijestima Šumarskog instituta te izdanjima Posl. udruženja šumskoprivrednih organizacija Hrvatske.
 God. 1968. dobio je prvomajsku nagradu Grada Rijeke.

1Ing. P. Rupert, 1952: Jedna racionalna metoda pošumljavanja lakih tala. Š.L. 12, s.449 PDF
2Jedna racionalna metoda pošumljavanja lakih tala. ŠL 1952., s. 451-458.
3Primjena sjetvenog okvira kod pošumljavanja sjetvom sitnog sjemena. Obavijesti 7, Zagreb 1959., s. 24-29.
4Libocedar ili tamjancedar (Heyderia decurens Korch., Libocedrus decurens Endl.). Ibid. 8, 1959., s. 29-40.
5Razdioba teritorija Hrvatskog primorja, Istre i kvarnerskih otoka na sjemenarske cjeline. Ibid. 2, 1961., s. 1-56.
6Uređivanje raznodobnih sastojina šumskih sjemenskih baza obične jele primjenom neposredne i posredne selekcije i meliorativnosanitarnih mjera. Ibid., Zagreb 1966.
7Uređivanje jednodobnih sastojina šumskih sjemenskih baza crnog, običnog, brucijskog, alepskog bora i američkog borovca primjenom neposredne i posredne selekcije i meliorativno - sanitarnih mjera. Izd. Poslov. udruž. šumsko - privr. organizacija, Zagreb 1966., s. 1-83.
8Uređivanje raznodobnih sastojina šum. sjemenskih baza obične smrče (Picea Abies L.) i jednodobnih sastojina zelene duglazije (Pseudotsuga meziessi Franc.) primjenom neposredne i posredne selekcije i melior.-sanitarnih mjera. Ibid., Zagreb 1967., s. 1-56.
9Uređivanje jednodobnih sastojina šum. sjemenskih baza hrasta lužnjaka primjenom neposredne i posredne selekcije i meliorativnosanitarnih mjera. Zagreb 1967., s. 1-47.
10Genetska melioracija šumskih sjemenskih baza. Bilten 8-9, Zagreb 1967.
 -- sve u časopisu ŠUMARSKI LIST

 *** ŠL 1941., s. 45; 1952., s. 74; 1990. s. 306.
 *** PŠH 1846 - 1976., s. 76, 419.
 *** ŠIM, s. 55, 65, 83, 119, 162, 178.
 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 4, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM