HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID11251
ime R., Josip
zvanje
zanimanje     
dvorski savjetnik
     

                                                                IZBOR      (knjiga4/11251)   IZMJENE         ISPISlokacija

apsolvirao1882.
diplomirao1883.
dodatne listeautori u bazama HŠD

 Diplomirao je 1883. na Visokoj školi za kulturu tla u Beču.
 Službovao je u Direkciji državnih šuma u Gorici, Šumskoj upravi Kostanjevica (na Krki, Slovenija), Innsbrucku (Tirol), na Mljetu, Predazzu (Tirol), Motovunu i ponovno u Direkciji državnih šuma Gorica, gdje dobiva čin dvorskog savjetnika.
 Nakon sloma Austro - Ugarske rukovoditelj je Šumarskog odjeljenja Narodne vlade Slovenije u Ljubljani, gdje organizira upravu državnih i vjerskozakladnih šuma, koje su do tada bile u nadležnosti Direkcije šuma u Gorici. U vrijeme reorganizacije uprave 1924.g. imenovan je direktorom Direkcije državnih i vjerskozakladnih šuma u Ljubljani i obnaša tu dužnost do umirovljenja.
 Prigodom poučnog izleta članova HSŠD 1907. u Kranjsku i austrijsko primorje, dočekao je izletnike u Gorici u ime Šumarskog ravnateljstva.
 Uspješno sudjeluje u organizaciji šumsko - lovačke izložbe u Ljubljani 1930., kao i na izložbi 1936. god.
 Objavio je više rasprava u reviji Življenje in svet, Šum. listu, Gozd. vestniku i u brošuri Za naš les. O svom životu i radu na Mljetu objavio je uspomene u reviji Življenje in svet. Više godina bio je predsjednik podružnice JŠU u Ljubljani i član Nadzornog odbora JŠU, a 1931. izabran je za počasnog člana.

1Rustia, 1926: Sedamdesetletnica gospoda inž. Josipa Lenarčića.. Š.L. 3, s.196 PDF
2Šumsko - lovačka izložba u Ljubljani 1930.g. ŠL 1929., s. 288-293, 352-356.
3Ing. Rustija, 1930: Na sudjelovanje.. Š.L. 6, s.304 PDF
4Ing. J. Rustia, 1937: Zaštita ptica.. Š.L. 4, s.181 PDF
 -- sve u časopisu ŠUMARSKI LIST

 *** Izvještaj JŠU 1926./27. - 1933./34, (Prilozi ŠL).
 *** ŠL 1907., s. 312; 1927., s. 540; 1930., s. 458, 471.
 Borošić, J.: ŠIS, s. 22, 133, 149.
 Kauders, A.: Šum. bibliogr. I, s. 195.
 Šivic, A.: Josip Rustia. GozdV 7-8, 1962., s. 244.
 *** PŠH 1846 - 1976., s. 297, 329, 409.
 *** ŠE 3, 1987., s. 162.
 *** HŠD 1846 - 1996., Zg. 1996., s. 194.
 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 4, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM