HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID11253
ime R., Antun
zvanje
zanimanje     
šum. inženjer, šum. savjetnik
     

                                                                IZBOR      (knjiga4/11253)   IZMJENE         ISPISlokacija

apsolvirao1919.

 Studirao je na četirigodišnjoj Šum. akademiji u Zagrebu. Apsolvirao je kao posljednja njezina generacija 1919. godine, nakon što je više od tri godine proveo u vojnoj službi.
 U struci se zaposlio 19.4.1920. godine, a 1921. položio je u Zagrebu državni stručni ispit. Prema nepotpunim podacima, 1933. je radio na mjestu šum. savjetnika u Kotarskoj upravi Đakovo. Od 1935. do 1940. radio je u Gračacu, Delnicama, te kao kotarski šumar u Našicama. God. 1940. premješten je Kotarskom na-čelstvu u Požegu, gdje je bio i 1943. God. 1952. radio je u Šumariji Osijek.
 Bio je član HŠD.

 Borošić, J.: ŠIS, s. 5, 58, 93, 149.
 *** ŠL 1935., s. 51; 1937., s. 495; 1940., s. 186, 270, 420; 1943., s. 24; 1946. - Prilog; 1952., s. 74.
 *** ŠN, s. 104; SŠN 2, 1998., s. 125.
 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 4, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM