HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARA

https://www.sumari.hr/sumariID11256
ime R., Damir
zvanje
zanimanje     
dipl. ing. šumarstva
     

                                                                IZBOR      (knjiga4/11256)   IZMJENE         ISPISlokacija

apsolvirao1961.
diplomirao2. 7. 1962. Sin Milana i Dragice rođ. Rukavina, učitelja. Hrvat, hrvatskoga državljanstva, ateist. Osnovnu školu završio je u mjestu Sv. Ivan Žabno 1952. Maturirao je na IV. gimnaziji u Zagrebu 1957. godine.
 Diplomirao je Šumarstvo na Šumarskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu 2.7.1962. godine.
 Iste godine se zapošljava u Šumariji Sv. Ivan Žabno, Šum.-gospodarstvo Križevci. Nakon ukidanja te šumarije, od početka 1964. kolovoza iste god. radi u Šumariji Vrbovec, kao pripravnik.
 Od rujna 1964. do kraja 1969.g. nalazio se u Šumariji Sokolovac, ŠG Koprivnica, kao referent. Stručni ispit položio je 1968.g. Od početka 1970. upravitelj je RJ Transport i mehanizacija Lepavina, ŠG Koprivnica. Od polovine 1972. upravitelj je Šumarije Sokolovac. Godine 1980. prelazi na rad u "Bilokalnik" Koprivnica, zatim u "Unijapapir" Zagreb na komercijalne poslove. Dana 1.1.1992. vraća se na radno mjesto upravitelja Šumarije Sokolovac, a 16.11.1993. odlazi u invalidsku mirovinu.
 God. 1974. primio je zlatnu plaketu ŠG Koprivnica.

 *** Sto godina šumar. Bilog.-podravske regije. Bjelovar 1974., s. 413, 474.
 *** SŠN 2, Zagreb 1998., s. 691.
 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 4, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM