HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID11258
ime R., Krešimir
zvanje
zanimanje     
dipl. ing. šumarstva
     


lokacija

apsolvirao1970.
diplomirao24. 3. 1971.

 Studirao je šumarstvo na Šumarskom fakultetu Sveuč. u Zagrebu. Diplomirao je na ŠG odjelu 24.3.1971. godine.
 Prema nepotpunim podacima o kretanju u službi, zaposlen je od 1994. godine kao upravitelj Šumarije Sokolovac, Uprava šuma Koprivnica.

 *** ŠL 1-2, 1995., s. 63.
 *** Posl. izvješće "HŠ" 1995., s. 61; 1996., s. 54.
 *** Glasilo "HŠ" 23, 1998., s. 13-15.
 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 4, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM