HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARA

https://www.sumari.hr/sumariID11259
ime SABADI, Rudolf
zvanje
zanimanje     
dipl. ing. drvne tehnologije, dipl. oec, dr. sc.
      red. sveučilišni profesor Ekonomike drvne industrije, Trgovine drvetom, Ekonomike šumarstva i Ekonomike šumskoprivrednih organizacija

                                                                IZBOR      (knjiga4/11259)   IZMJENE         ISPISlokacija

rođen10. 9. 1928.Vinkovci
niže obr.1939.Vinkovci
srednje obr.1947.Vinkovcirealna gimnazija
diplomirao2. 6. 1952.ŠF Zagreb
diplomirao1956.Ekonomski fakultet Zagreb
doktorirao1978.ŠF u Beogradu
karijera1953.DIP Novoselacvježbenik
1955.DIP Sisakpogonski inžinjer
1956.DI Slavonija hrast Vinkovcitehnički direktor
1959.DIP Turopoljegeneralni direktor
1964.Etiopijasavjetnik u Ministarstvu
1967.Hrvatskarazne funkcije u privredi i administraciji
1980.Šumarski fakultet Zagrebprofesor
umirovljen1993.
umro8. 4. 2008.Zagreb
dodatne listečlanovi Akademije šumarskih znanosti Sin Franje i Ane rođ. Mathe, Hrvat. Oženjen prof. dr. Višnjom Fabečić-Sabadi. Osnovnu i srednju školu završio je u Vinkovcima: osnovnu 1939, a realnu gimnaziju s ispitom zrelosti 1947. god.
 ŠKOLOVANJE I STEČENA ZNANJA
 Studirao je na Poljoprivredno-šumarskom fakultetu u Zagrebu, Šumarskom odjelu, drvnoindustrijski smjer, od 1947. do 1951. Apsolvirao je škol.g. 1950.-51., a diplomirao 2.6.1952., postavši diplomirani inženjer šumarstva, drvno-indeustrijski smjer.
 Od 1950. do 1956. studira na Ekonomskom fakultetu Sveuč. u Zagrebu, kada je promoviran u dipl. ekonomistu.
 Škol.g. 1952.-53. sluša predavanja na poslijediplomskom studiju iz vanjske trgovine na Pravnom fakultetu u Zagrebu.
 Godine 1967. bio je na dvomjesečnom studiju u okvirima ASTEF u Parizu.
 Doktorirao je 1978. na Šum. fakultetu Univerziteta u Beogradu i postaje "doktor nauka iz područja šumarske ekonomike" (kod prof. dr. D. Oreščanina).
 Govori, čita i piše engleski, francuski i njemački, a služi se talijanskim i ruskim.
 KRETANJE SLUŽBOVANJA
 Od 11.9.1944. do 13.4.1945. bio je u Hrvatskom domobranstvu, PUP "Vuka" Vinkovci. Nakon diplomiranja na Šumarskom fakultetu, radi kao vježbenik (1953.-54.) u DIP Novoselec i JUGOINSPEKTU, Zagreb, a nakon toga u DIP Sisak kao pomo-ćnik upravitelja šumske manipulacije i pogonski inženjer u pilani Turopolje, te upravitelj pilane u Sisak - Predgrađu (1954.-55.). Po završetku Ekonomskog fakulteta odlazi na odsluženje vojnoga roka (1955.-56.)
 God. 1956-1959. tehnički je direktor DI-ja Slavonija hrast Vinkovci za projektiranje, izvođenje i proizvodnju u pilani, tvornici parketa i pratećih objekata. Obavljao je i poslove samostalnoga projektiranja daljnjeg razvoja DIK-a Spačva Vinkovci. Od 1959. do 1964. generalni je direktor DIP-a Turopolje. Radi na projektiranju, izvedbi novoga pilanskog postrojenja i tvornice parketa s pratećim objektima.
 Od 1964. do 1967. savjetnik je u Ministarstvu poljoprivrede, Odsjeku za šumarstvo, Vlade Carevine Etiopije, 1967-1969.
 Vrativši se u Hrvatsku, od 1967. do 1969. bio je sekretar za ekonomske odnose s inozemstvom u Republičkoj privrednoj komori u Zagrebu. Od 1969. do 1974. na mjestu je komercijalnog direktora grupacije "Kamensko" Zagreb, a nakon toga od 1974. direktor projekta i portfolio direktor u IICY (Međunarodna korporacija za investicije u biv. Jugoslaviji) u Zagrebu. Dvije godine (1978.-80.) bio je savjetnik u Republičkom zavodu za društveno planiranje u Zagrebu.
 Nakon bogatog iskustva u operativi i strukovnim institucijama, nakon stečenoga doktorata, od 1980. do odlaska u mirovinu 1993. godine prenosi svoja bogata znanja i iskustva studentima drvne tehnologije i šumarstva na Šum. fakultetu u Zagrebu - najprije kao izvanredni, a zatim redoviti profesor. Predavao je četiri kolegija: Ekonomika drvne industrije, Trgovina drvetom, Ekonomika šumarstva i Ekonomika šumskoprivr. organizacija. Za te predmete napisao je skripta i udžbenike.
 Predstavljao Hrvatsku (1991-1994) na međunarodnim skupovima (multilateralni, FAO, ECE) u Eberswalde, Tarandtu, Gmundenu, Ossiachu, Klagenfurtu, Genève, Rimu i Fountainebleau.
 Bio je prvim predsjednikom Upravnog odbora JP "Hrvatske šume, od osnutka 1991. do kraja 1995. godine.
 Objavio je više od 175 stručnih i znanstvenih radova, od toga 23 knjige, na hrvatskom, engleskom i njemačkom jeziku.
 U svojim radovima primjenjuje još od pedesetih godina, prvi u nas, ekonometrijske metode pri analizi gospodarskih učinaka u šumarstvu i preradi drva. Početkom osamdesetih objavljuje radove i knjige u kojima analizira poslovne rezultate u šumarstvu i preradi drva metodama koje će tek iza gotovo podrug desetljeća biti općenito prihvaćene. Na svjetskim kongresima IUFRO u Kyotu (Japan) i Montrealu (Kanada) izlazi sa zapaženim pozvanim referatima o gospodarskim problemima šumarstva i šumarske politike općenito i u Hrvat­skoj.
 Zalaže se za konzistentnu šumarsku i drvnoindustrijsku politiku, na suvremenim načelima podsticajnih mjera, otklanjajući, gdjegod je to moguće, restriktivnost u gospodarskoj politici tog sektora. Obrađivao problem struktura šumoposjeda u Hrvatskoj, iznoseći konkretne prijedloge mjera podsticaja za unapređenje, posebno privatnog šumoposjeda, ne ostavljajući po strani mi mjere podsticaja ka pretvorbi nižih gospodarskih oblika gospodarenja šumama u visoke šume u državnom šumoposjedu. Ističe da, bez obzira na dug rok povratka investicija u takve pothvate, kroz inducirano djelovanje u cijelom gospodarskom sustavu, Hrvatska može pronaći daleko brži i bezbolniji put u gospodarski prosperitet. Od primijenjenih ideja valja istaknuti organizaciju državnog šumoposjeda u jednom javnom poduzeću, te uvođenje tržišta i tržišnosti kako u šumarstvu, tako i u industriji prerade drva.
 CURRICULUM

Rudolf Sabadi, father Franjo, mother Ana, b. Mathé, born at Vinkovci, 10. September 1928..Croat, married, wife prof. dr. Višnja Fabečić-Sabadi, no children.

(1) Education and acquired skills

Elementary school (4 years) 1935-1939 at Vinkovci. High school (1939-1947) at Vinkovci with high school graduation 1947.
Study of forestry, Faculty of Forestry Zagreb University from 1947 to 1952 and graduation in forestry..
From 1950. to 1956. study of Economics at Faculty of Economics, University at Zagreb, 1956 graduation in economics.
1952/53. attends post diploma lectures in foreign trade at the Faculty of Law, University at Zagreb.
1967, 2-months study ASTEF at Paris.
1978. doctorate of science, Faculty of Forestry, University at Belgrade (under mentorship of Prof. Oreščanin). Speaks, write and read English, Franch and German.
Working knowledge Italian and Russian.

(2) Professional service

1953-54 probationer in DIP Novoselec and JUGOINSPEKT, Zagreb.
1954/55 Timber industry at Sisak
1956/1959. Deputy director "SLAVONSKI HRAST" Vinkovci –(planning, execution and production of the new sawmill, parketry manufacturing. Feasibility study and planning of overall long-term development of nowadays "SPAČVA" at Vinkovci.
1959-1964. General manager of DIP Turopolje u Turopolju. Modernisation of the hardwood sawmill and parketry production plant.
1964/1967. Adviser in the Forest Department of the Ministry od Agriculture in Ethiopia, at Addis Ababa..
1967/1969 Councellor for foreign trade in the Chamber of Economy of Croatia, at Zagreb
1969/1974 Sales manager of the "KAMENSKO" Industry & Trade Group at Zagreb.
1974/1978. Project and Portfolio Director in the International Investment Corporation at Zagreb (IICY).
1978/1980. Councellor in the Planning Agency at Zagrebu.
1980/1993. Full-time professor at the Facullty of Forestry, University of Zagreb lecturing as follows :
(a)Macro- and Microeconomics of Forest Industries
(b)Marketing of forest products
(c)Macroeconomics of Forestry
(d)Microeconomics of Forestry

1Sabadi, R., 1964., Upotreba topolovine - Studija razvitka prerade drva u Belišću, pp. 27-45, Zagreb
2Sabadi, R., 1965., Informations on Forests of Ethiopia‘s Southwest, Ministry of Agric., Dept. of Forestry, pp. 1-20, Addis Ababa
3Sabadi, R., 1965., Šumarstvo i drvna industrija Etiopije, Drvna industrija, 16(9-12):144-149, Zagreb
4Sabadi, R., 1965., Šume i drvna privreda Etiopije, Drvna industrija, 16:39-41, Zagreb
5Urbanovski, A., Sabadi, R., 1965., Management Plan for the Din-Din State Forest, Addis Ababa, pp. 1- 120, Imperial Ethiopian Government, Ministry of Agriculture, Dept. for Forestry
6Sabadi, R., 1966., Mogućnosti upotrebe etiopskog Juniperus procera za olovke, Studija za TOZ, pp. 1-12, Addis Ababa
7Sabadi, R., 1966., On Possibility of Planting Some Fast Growing Tree Species in the Addis Ababa Area, Ministry of Agric. of Ethiopia, Dept of Forestry, pp. 1-69, Addis Ababa
8Sabadi, R., 1966., The List of Woodworking Firms of Ethiopia, Addis Ababa, pp. 1-67, Imperial Ethiopian Government, Ministry of Agriculture, Dept. for Forestry
9Urbanovski, A., Sabadi, R., 1966., Five-Year Development Plan for Forestry, Addis Ababa, pp. 1-207, Imperial Ethiopian Government, Ministry of Agriculture, Dept. for Forestry
10Urbanovski, A., Sabadi, R., 1966., Implementation of 1958, and Operating Plan 1959 (Ethiopian Calender) for Forestry, Addis Ababa, pp 1-117, Imperial Ethiopian Government, Ministry of Agriculture, Dept. for Forestry
11Urbanovski, A., Sabadi, R., 1966., Jibat Project - Study for the FAO, Addis Ababa, pp. 1-167, Imperial Ethiopian Government, Ministry of Agriculture, Dept. for Forestry
12Sabadi, R., 1967., Jugoslavija i zemlje u razvoju, Zbornik SSRNJ, Beograd
13Sabadi, R., 1967., Privreda i devizni režim, 6,15-minutna radioreportaža, Radio Zagreb II
14Sabadi, R., 1968., Exportpolitik der SFRJ und Zahlungsbilanz, pp. 1-27, Wirtschaftsinstitut Graz
15Sabadi, R., 1968., Jugoslawien als Handelspartner, 9-minutna emisija, Steyerische Rundfunk, Graz
16Sabadi, R., 1976., Analiza financijskih odnosa - predavanja iz ekonomike drvne industrije, pp. 1-53, Šumarski fakultet, Zagreb
17Sabadi, R., 1976., Elasticitet cijena i elasticitet dohotka u odnosu na potražnju namještaja u Jugoslaviji 1962-1974, Drvna industrija, 27(11-12):289-295, Zagreb
18Sabadi, R., 1976., Financijsko poslovanje radne organizacije - predavanja iz ekonomike drvne industrije, pp. 1-62, Šumarski fakultet, Zagreb
19Sabadi, R., 1976., Gospodarenje zalihama - predavanja iz ekonomike drvne industrije, pp. 1-49, Šumarski fakultet, Zagreb
20Sabadi, R., 1976., Investiranje - predavanja iz ekonomike drvne industrije, pp. 1-40, Šumarski fakultet, Zagreb
21Sabadi, R., 1976., Matrice i determinante, sistemi linearnih jednadžbi, Predavanja na postdipl. studiju iz marketinga, Ekonomski fakultet, pp. 1-49, Zagreb
22Sabadi, R., 1976., Prognoziranje tražnje, Predavanja iz ekonomike drvne industrije - rukopis, pp. 1-38, Šumarski fakultet, Zagreb
23Sabadi, R., 1976., Simplex metoda linearnog programiranja, Predavanja na postdipl. studiju iz marketinga, Ekonomski fakultet, pp. 1-36, Zagreb
24Sabadi, R., 1977., Istraživanja determinanti tražnje sobnog i kuhinjskog namještaja u garniturama u Jugoslaviji u razdoblju 1962-1974., Doktorska disertacija, pp 1-365, Šumarski fakultet Univerziteta u Beogradu
25Sabadi, R., 1977., Neke primjene analize vremenskih nizova, Predavanja na postdipl. studiju iz marketinga, Ekonomski fakultet, pp. 1-58, Zagreb
26Sabadi, R., 1977., Primjena metode praga rentabiliteta, stope kontribucije i P-V analiza u poslovanju drvno-prerađivačkih pogona, Drvna industrija, 28(3-4):57-65, Zagreb
27Sabadi, R., 1977., Primjer programiranja poboljšanja u jednoj tvornici komadnog namještaja, Drvna industrija, 28(1-2):23-27, Zagreb
28Sabadi, R., 1977., Sistemi ekonometrijskih jednadžbi Predavanja na postdipl. studiju iz marketinga, Ekonomski fakultet, pp. 1-35, Zagreb
29R. Sabadi, 1977: Proizvodne funkcije drvne industrije Jugoslavije u razdoblju 1962—1974. Š.L. 5-7, s.259 PDF
30Sabadi, R., 1978., Dinamički model jugoslavenskog gospodarstva, Šumarski fakultet u Zagrebu, pp. 1-25, Zagreb
31Sabadi, R., 1978., Djelotvornost investicija u industriji i rudarstvu SR Hrvatske - Trendovi i proizvodne funkcije, Rep. zavod za društv. planiranje, pp. 1-45, Zagreb
32Sabadi, R., 1978., Funkcije troškova za drvnu industriju SR Hrvatske u razdoblju 1966-1977, Rep. zav. za društv. planiranje, pp. 1-39, Zagreb
33Sabadi, R., 1978., Jednostavna i multipla regresija i korelacija - priručnik, pp. 1-97, Rep. zav. za društv. plan., Zagreb
34Sabadi, R., 1978., Normalna distribucija - priručnik, pp. 1-43, Rep. zav. za društv. plan., Zagreb
35Sabadi, R., 1978., Strukturne promjene i značaj drvne industrije Jugoslavije promatran kroz sukcesivne input-output analitičke modele u razdoblju 1958-1972, Šumarski fakultet u Zagrebu, pp. 1-225, Zagreb
36Sabadi, R., Kovaček, V.,1978., Tekstilna industrija SR Hrvatske - Razvoj i osposobljenost za potrebe ONO, Rep. zav. za društv. planiranje, pp. 1-93, Zagreb
37Sabadi, R., Suić, D., 1978., Drvna industrija SR Hrvatske - Razvoj i osposobljenost za potrebe ONO, Rep. zav. za društv. planiranje, pp. 1-101, Zagreb
38Sabadi, R., Žic, Č.1978., Strukturne promjene u proizvodnim djelatnostima privrede SR Hrvatske i potreba mijenjanja strategije razvoja, Rep. zav. za društv. planiranje, pp. 1-19, Zagreb
39Sabadi, R., 1979., Determinante tražnje sobnog i kuhinjskog namještaja u garniturama u Jugoslaviji u razdoblju 1962-1974, Drvna industrija, 30(1+2):5-15, Zagreb
40Sabadi, R., 1979., Drvna industrija u SRH 1976-1985., Rep. zavod za društveno planiranje, Zagreb, pp. 1-160
41Sabadi, R., 1979., Ekonomska analiza strukture i funkcioniranja drvne industrije SFRJ - izabrana poglavlja iz ekonomike drvne industrije Jugoslavije, pp. 1-212, Predavanja na postdiplomskom studiju marketing, Ekonomski fakultet, Zagreb
42Sabadi, R., 1979., Finalna prerada drva u nas - sadašnjost i budućnost, Društvo za marketing Zagreb i "EXPORTDRVO" Zagreb, Okrugli stol Zagreb, 28.03.1979.
43Sabadi, R., 1979., Industrija proizvodnje i prerade papira u SRH 1976-1985., Rep. zavod za društveno planiranje, Zagreb, pp. 1-133
44Sabadi, R., 1979., Kvantifikacija privrednih kretanja u drvnoj industriji SR Hrvatske 1966-1977., Drvna industrija, 30(5-6):149-159
45Sabadi, R., 1979., Otvorena pitanja u drvnoj industriji i proizvodnji celuloze i papira u SR Hrvatskoj, Rep. zavod za društveno planiranje, Zagreb, pp. 1-47
46Sabadi, R., 1979., Tehnički razvoj drvne industrije, Drvna industrija, 30(11-12):397-400
47Sabadi, R., 1980., Prilozi za analizu razvojnih mogućnosti 1981-1985, pp. 1-20, Rep. zav. za društv. plan. Zagreb
48Sabadi, R., 1980., Ekonomski položaj proizvodnje i prerade papira u SR Hrvatskoj i problemi budućeg razvitka, Drvna industrija, 31(7-8):193-196, Zagreb
49Sabadi, R., 1980., Novi znanstveni radnici na području ekonomike drvne industrije: dr mr.oec. Žarko Tomljenović, Drvna industrija, 31(1-2):51-52, Zagreb
50Sabadi, R., 1980., Prilozi za analizu razvojnih mogućnosti 1981-85., Rep. zavod za društveno planiranje, Zagreb, pp. 1-20.
51Sabadi, R., 1980., Problemi razvitka drvne industrije SR Hrvatske u razdoblju 1981-1985., Zbor. ref. i rasprava, Sabor SRH, pp. 147-151, Zagreb
52Sabadi, R., 1980., Problemi razvoja i samoupravnog sporazumijevanja šumskoprerađivačke reprodukcijske cjeline, Opće udruženje šumarstva, prerade drva i prometa Hrvatske, Zagreb, pp. 1-88
53Sabadi, R., Suić, D., 1980., Uvozna zavisnost u šumskoprerađivačkom kompleksu u SR Hrvatskoj i privredni razvoj 1981-1985., Drvna industrija, 31(11-12):301-311
54Sabadi, R., Jakovac, H., 1981., Realne mogućnosti razvitka šumsko-prerađivačke industrije u nas, Bilten ZIDI, 8:1-95
55Sabadi, R., 1981. 100 godina DIP-a Turopolje, Drvna industrija, 33, Zagreb
56Sabadi, R., 1981., Ekonomika drvne industrije - Udžbenik i priručnik, Sveuč. u Zagrebu, pp. 1-191, Šum. fakultet, LIBER, Zagreb
57Sabadi, R., 1981., Alternative razvitka šumarstva i prerade drva u SFRJ, Drvna industrija, :191-194, Zagreb
58Sabadi, R., 1981., Development Optimization of Forestry and Forest Industries Under Balance of Payment Difficulties Conditions, Example of Yugoslavia, 17th World IUFRO Congress, Kyoto, Japan, Div 4:185-196
59Sabadi, R., 1981., Drvna industrija i stabilizacija, Drvna industrija, 32(11-12):287-288, Zagreb
60Sabadi, R., 1981., Sastanak sekcije za organizaciju i ekonomiku šumarstva i prerade drva, Drvna industrija, 31(11-12):331, Zagreb
61Sabadi, R., 1981., SFR Jugoslavija - SFR Jugoslavija - Temeljne ekonomske značajke finalne prerade drva - namještaja posebno; Kritička ocjena proizvodnje namještaja u Jugoslaviji i korištenje kapaciteta. U knjizi: Rocco, F., Obraz, R. (ed.): PROJEKT: Granski matrketing, TEMA: Marketing industrije namještaja, (Sabadi, pp. 1-144); Ekonomski fakultet , Institut za ekonomska istraživanja, Zagreb
62Sabadi, R., 1981.., 17. Svjetski IUFRO kongres, Kyoto (Japan), Drvna industrija, Zagreb
63Sabadi, R., Suić, D., 1981. Tražnja namještaja u Jugoslaviji 1952-1978, Drvna industrija, 32:61-68, 103-107, Zagreb
64Sabadi, R., 1981: Bilancirani razvitak u šumarstvu i drvnoj industriji Jugoslavije. Š.L. 10-12, s.427 PDF
65Sabadi, R., 1982., Ekonomika - Osnovi gospodarske analize u šumarstvu i drvnoj industriji, pp. 1-195, Sveuč. u Zagrebu, Šum. fakultet, LIBER, Zagreb
66Sabadi, R., 1982., Neki problemi bilanciranja razvoja, Glasn. poljopr. proizv., prer. i plasm., 31:10-14, Beograd
67Sabadi, R., 1982., Šumarstvo i prerada drva u narodnom gospodarstvu u Hrvatskoj, Bilten ZIDI, 10:3-50, Zagreb
68Sabadi, R., Hajek, Z., Madžarac, P., Laufer, F., Tomljenović, Ž., Jakovac, H., Karavidović, Z., 1982., Uloga regionalnog razvitka prerade drva u okvirima cjelokupnog postizanja optimuma proizvodnje i istraživanja regionalnog i individualnog marketing-mix-a u preradi drva, Bilten ZIDI, 10(3):25-29, Zagreb
69Sabadi, R., Jakovac, H., 1982., Iskorištenost kapaciteta u drvoprerađivačkoj industriji u SR Hrvatskoj, Bilten ZIDI, 10(5):2-24
70Sabadi, R., Radusin, G., Tomše, J., Tomljenović, Ž., Hajek, Z., Jergović, S., Jakovac, H., Karavidović, Z., 1982., Istraživanja optimalnog modela maksimizacije izvoza finalnih proizvoda od drva iz SR Hrvatske uz zadovoljavanje rastuće domaće trađnje s implikacijama na cjelokupni privredni razvoj SRH i SFRJ, Bilten ZIDI, 10(3):16-21, Zagreb
71Sabadi, R., Radušin, G., Tonković, J., Suić, D., Delajković, I., Hećimović, I., Jakovac, H., Karavidović, Z., 1982., Tržišne strukture i njihova implikacija na optimizaciju proizvodnih i troškovnih funkcija u pilanarstvu, proizvodnji parketa, proizvodnji drvnih ploča i finalnih drvnih proizvoda u SR Hrvatskoj u dolazećem razdoblju, Bilten ZIDI, 10(3):11-15, Zagreb
72EKONOMIKA; ŠUMARSKI FAKULTET, Zagreb 1982. BIB
73Sabadi, R., Jakovac, H., 1982: Sirovinski izvori prerade drva u SR Hrvatskoj. Š.L. 6-8, s.231 PDF
74Sabadi, R., 1982: Proizvodnja i tražnja za drvom i drvnim proizvodima u svijetu do 2.000 godine. Š.L. 9-10, s.367 PDF
75Sabadi, R., 1983. TVIN Virovitica - Interview s direktorom g. Radusinom, Drvna industrija, Zagreb
76Sabadi, R., 1983., Analiza poslovanja prerade drva u SR Hrvatskoj u razdoblju 1979-1982. godine i očekivanja u bliskoj budućnosti, Drvna industrija, 34(11-12):285-294, Zagreb
77Sabadi, R., 1983., Gospodarska analiza i gospodarska opravdanost rekonstrukcije pilane u Ogulinu, pp. 1-106, ZIDI, Šumarski fakultet, Zagreb
78Sabadi, R., 1983., Naš izvoz i problemi oko njega, Drvna industrija, 34(1-2):3-4, Zagreb
79Sabadi, R., Bijelić, B., Jakovac, H., 1983., Analiza gospodarskih rezultata poslovanja industrije prerade drva u SR Hrvatskoj, Bilten ZIDI, 11(2):1-59, Zagreb
80Sabadi, R., Jakovac, H., Bijelić, B., 1983., Gospodarski položaj pilanarstva u Hrvatskoj i očekivanja budućeg razvitka, Bilten ZIDI, 11(4):105-122, Zagreb
81Sabadi, R., Jakovac, H., Bijelić, B., 1983., Problemi gospodarske optimizacije tehnološkog procesa u proizvodnji namještaja, Bilten ZIDI, 11(8):71-90, Zagreb
82Sabadi, R., Prpić, 1983., Šumarstvo i prerada drva u SR Hrvatskoj do 2000. godine; Opće udr. šum., prer. drva i prometa Hrvatske, ZIŠ, ZIDI , Šum. fakultet, Rep. zav. za društv. plan., Ekon. inst. Zagreb, pp. 1-300, Zagreb
83Sabadi, R., Prpić, B., Bađun, S., Jakovac, H., 1983., Problemi razvitka u šumarstvu i drvnoj industriji u SR Hrvatskoj, Studija za SIZ za znanstv. rad, Šumarski fakultet, pp. 1-25, Zagreb
84EKONOMIKA DRVNE INDUSTRIJE; Šumarski fakultet, Zagreb 1983. BIB
85Sabadi, R., Bijelić, B., Jakovac, M., 1983: Gospodarski rezultati poslovanja u šumarstvu i problemi budućeg razvitka. Š.L. 11-12, s.477 PDF
86Sabadi, R., (ed.), 1984., Dugoročni razvoj šumsko-prerađivačke reprodukcijske cjeline u SR Hrvatskoj, Znanstvene osnove dugoročnog razvoja SR Hrvatske do 2000. godine, Sv. br. 16, Rep. zaj. za znanstv. rad i Rep. zav. za društv. planiranje, Zagreb
87Sabadi, R., 1984., Problemi tržišne optimizacije slavonskog šumarstva i prerade drva, ZBORNIK: 31-43, Osijek, 5-7. prosinac 1984.
88Sabadi, R., Jakovac, H., Bijelić, B., Hitrec, V., 1984., Perspektiva razvitka i gospodarski položaj proizvodnje ploča od usitnjenog drva u nas i u svijetu, Bilten ZIDI, 12:1-11, Zagreb
89Sabadi, R., Jakovac, H., Redžić, A., 1984., Društveni proizvod i narodni dohodak - Problemi njihova stvaranja i raspoređivanja, ZBORNIK, Split, 4-5. listopad 1984:209-219
90Sabadi, R., 1984: Dr ing. ALBE URBANOVSKI. Š.L. 3-4, s.189 PDF
91Sabadi, R., (koautor) 1985., Yugoslavia Your Partner in Forestry, Timber and Wood Industry, Institut za zemlje u razvoju, Zagreb
92Sabadi, R., 1985., Daljnji radovi na pojašnjenju i primjeni Zakona o šumama u SR Hrvatskoj, Studija za PZ "EXPORTDRVO", pp. 1-4, Zagreb
93Sabadi, R., 1985., Organizacija šumarstva u SR Hrvatskoj, Studija za PZ "EXPORTDRVO", pp. 1-11, Zagreb
94Sabadi, R., 1985., Osnove stjecanja i raspoređivanja zajedničkog prihoda u šumarstvu, Studija za PZ "EXPORTDRVO", pp. 1-9, Zagreb
95Sabadi, R., 1985., Prijedlog modela organizacije i poslovanja RO šumsko-gospodarskog područja, Studija za PZ "EXPORTDRVO", pp. 1-8, Zagreb
96Sabadi, R., 1985., Uz sadašnji gospodarski trenutak drvne industrije, Drvna industrija, 36(3-4):75-76, Zagreb
97Sabadi, R., 1985., Yugoslavia and Its Forestry, Šumarski fakultet u Zagrebu, Prikaz za postdiplomante iz Edinbourgha, pp. 1-12, Zagreb
98Sabadi, R., 1985: Prilog raspravi o dužini ophodnje u šumama hrasta. Š.L. 1-2, s.7 PDF
99Sabadi, R., 1985: Prilog idejama za sprovođenje Zakona o šumama u SR Hrvatskoj. Š.L. 3-4, s.119 PDF
100Sabadi, R., 1985: Funkcionalna organizacija šumarstva: da ili ne?. Š.L. 3-4, s.125 PDF
101Sabadi, R., 1986., Strategija izvoza drvno-prerađivačke industrije, u: Znanstv. projekt 47b "Strategija, sistem i politika međunarodne razmjene roba, usluga i znanja", Ekonomski fakultet, Inst. za ekon. istr., pp 1-33, Zagreb
102Sabadi, R., 1986., Ekonomika šumarstva - Udžbenik i priručnik, Sveuč. u Zagrebu, Šum. fakultet, LIBER, pp. 1-374, Zagreb
103Sabadi, R., 1986., Izvoz drva i drvnih proizvoda, Monografija: Šumarstvo i prerada drva Jugoslavije, Knjiga izdana povodom 16. IUFRO svjetskog kongresa u Ljubljani
104Sabadi, R., 1986., Linearno programiranje i njegova primjena u ekonomici šumarstva, Katedra za ekonomiku šumarstva Šumarskog fakulteta, Zagreb
105Sabadi, R., 1986., Temelji matrične ili linearne algebre i njezina primjena u ekonomici šumarstva, pp. 1-14, Katedra za ekonomiku Šumarskog fakulteta, Zagreb
106Sabadi, R., Jakovac, H., 1986., Strategija pilanske proizvodnje i plasmana na domaćem i stranom tržištu u uvjetima informatičke revolucije, Bilten ZIDI, 14(1):23-27, Zagreb
107Sabadi, R., 1986: D. TONKOVIĆ: Stari slavonski hrastici. Š.L. 11-12, s.569 PDF
108Sabadi, R., 1987., Istraživanja ekonomskih rezultata poslovanja industrije prerade drva, celuloze i papira u SRH - mikro- i makro-pristup, Bilten ZIDI, 13(3-4):93-110, Zagreb
109Sabadi, R., 1987., Recenzija knjige prof. dr. V. Gašparovića: Ekonomika obujma, INFORMATOR, Zagreb
110Sabadi, R., 1987., 30-godina drvnoindustrijskog kombinata "SPAČVA" u Vinkovcima, Drvna industrija
111Sabadi, R., 1987., Istraživanja metoda traženja ideja i intuitivnog predviđanja, tržišni, tehnološki i antropološki aspekti, Bilten ZIDI, 13(5)1-12, Zagreb
112Sabadi, R., 1987., Šumarstvo i prerada drva - restruktuiranje i izvoz, ZBORNIK savjetovanja: Problemi i politika strukturalnog prilagođivanja u ostvarivanju programa stabilizacije, Savez ekonomista Hrvatske i I.V. Sabora, travanj, Zagreb
113Sabadi, R., 1987: Gospodarsko značenje hrastovine u Jugoslaviji. Š.L. 5-6, s.197 PDF
114Potočić, Z., Sabadi, R., 1988., Šuma u privrednom razvoju društva, Opća enciklopedija, posebni svezak, 679-681
115Sabadi, R., 1988., Osnove trgovačke tehnike, trgovačke politike i marketinga u šumarstvu i drvnoj industriji, Sveuč. u Zagrebu, Šumarski fakultet, LIBER, Zagreb
116
117Sabadi, R., Krznar, A., Jakovac, H., 1988: Koliko društvena zajednica pridonosi održavanju i proširenju potencijala općih koristi od šuma. Š.L. 5-6, s.255 PDF
118Sabadi, R., Krznar, A., Jakovac, H. i Miler, N., 1988: Što se može dogoditi?. Š.L. 7-8, s.367 PDF
119Mlinšek, D., Sabadi, R., Bađun, S., 1989., Šumarstvo i drvna industrija u privredi Jugoslavije i perspektiva daljeg razvoja, "Tehnologija i razvoj" Jugosl. naučna tribina, Beograd, pp 859-869
120Sabadi, R., 1989., Drvna industrija Hrvatske Enciklopedija Jugoslavije, sv. 5:310-312, Zagreb
121Sabadi, R., 1989., Proizvodnja i prerada papira u Hrvatskoj Enciklopedija Jugoslavije, sv. 5, Zagreb
122Sabadi, R., 1989., Scientific Foundation of Development of Forestry and Timber Indsutries in Croatia up to 2005, 5th Yugoslav (1st International) Inter-Chair Meeting of Organisers & Economists in Timber Industries, Struga, Macedonia, pp. 18-20
123Sabadi, R., 1989: Primjedbe i prijedlozi u vezi savjetovanja o šumskogospodarskim područjima i organizaciji šumarstva održanom u Zagrebu. Š.L. 9-10, s.481 PDF
124Sabadi, R., Krznar, A., Jakovac, H., Miler, N., 1989: Replika na članak dipl. ing. D. Bedžule »Vrijeme za eksperimente je isteklo«. Š.L. 9-10, s.488 PDF
125Rudolf Sabadi, Ankica Krznar, Hranislav Jakovac, Nenad Miler, 1990: Općekorisne funkcije šuma i problem njihova vrednovanja u razvoju narodnog gospodarstva. GŠP vol. 26 s. 461
126Krznar, A., Dolenec, S., Gajdek, D., Sabadi, R., 1990., Cost Studies in Croatian Forestry, Proceedings of IUFRO 1990, S:3:04, 19th World Congress, Montreal, Canada, pp. 84-99
127Sabadi, R., 1990., (ed)., Znanstvene osnove dugotročnog razvoja šumarstva i prerade drva u Hrvatskoj i Jugoslaviji, Šumarski fakultet - Zavod za istraživanja u drvnoj industriji, pp. 1-195, Zagreb
128Sabadi, R., 1990., Položaj drvne industrije danas i sutra, AMBIENTA, 09.05.1990., Zagreb, pp 1-46
129Sabadi, R., 1990., Prijelaz na tržišnu privredu, Resumée, Univerzitet u Beogradu, Simpozijum povodom 70. godišnjice rada Šumarskog fakulteta, Beograd
130Sabadi, R., 1990., Škola poslovodstva, Drvna industrija br. 1-12, Zagreb
131Sabadi, R., 1990., Šumarske i drvnoindustrijske znanosti na zagrebačkom Sveučilištu, "SVEUČILIŠTE U RAZVOJU ZNANOSTI OD 1669. DO DANAS, Sveučilište u Zagrebu
132Sabadi, R., 1990., Timber Industry Economics - Scientific and Educational Programme at Faculty of Forestry of Zagreb University, 6th Yugoslav (2nd International) Inter-Chair Meeting of Organisers and Economists in Timber Industries, Ljubljana
133Sabadi, R., Krznar, A., 1990., Problem einer Übergang der Holzindustrie vom plan- zum marktwirtschaftlichen Modell, Internationaler Syposium, Zvolen, ČSR
134Sabadi, R., Krznar, A., Jakovac, H., Dolenec, S., Gajdek. D., 1990., Problems of Transition of Forestry and Forest Industries from Planned to Market Oriented Model - Structural Changes Requirements and Optimization, Proceedings of IUFRO 1990, Subject Area, 19th World Congress, Montreal, Canada, pp. 190-197
135Sabadi, R., Krznar, A., Jakovac, H., Miler, N., 1990., Općekorisne funkcije šuma i problem njihova vrednovanja u razvoju narodnog gospodarstva, Gl. za šum. pokuse, 26:461-470, Zagreb
136Sabadi, R., 1991., Analiza dosadašnjeg razvoja drvenjače u Fužinama i ocjena budućeg razvoja, pp. 1-16, Fužine
137Sabadi, R., 1991., Osvrt na dosadašnja iskustva pretvorbe društvenih šuma u državne, "HRVATSKE ŠUME" U.O., pp. 1-6, Zagreb
138
139
140Sabadi, R., 1992., Austrijske savezne šume, "Hrvatske šume" Zagreb, 1992.
141Sabadi, R., 1992., Ekonomika šumarstva, 2. izd., Školska knjiga, Zagreb
142Sabadi, R., 1992., Forestry and Forest Industries in Croatia, Present Situation and Its Potential, Hrvatske šume, Ossiach (Austria)
143Sabadi, R., 1992., Implikacije povratka šuma i šumskog zemljišta prvobitnim vlasnicima, "HRVATSKE ŠUME" U.O., pp. 1-4, Zagreb
144Sabadi, R., 1992., Stanje austrijskog šumarstva, "Hrvatske šume", Zagreb, 1992.
145Sabadi, R., 1992., Šumarska politika, pp. 1-118, Hrvatske šume, Zagreb,
146Austrijske savezne šume; Hrvatske šume, Zagreb 1992. BIB
147
148
149Ekonomika šumarstva ; Školska knjiga, Zagreb 1992. BIB
150Rudolf Sabadi, Hranislav Jakovac, 1993: Problem tvorbe konzistentne šumarske politike u Hrvatskoj. GŠP vol. P4 s. 243
151Sabadi, R., 1993., Internationale Waldenquette, der Fall Kroatien, Internationaler Symposium, Grazer Herbstmesse 93,,pp. 31-47, 07.10.1993., Graz
152Sabadi, R., 1993., Kratka povijest šumoposjedničkih odnosa i šumarske politike u Hrvatskoj, "HRVATSKE ŠUME", Zagreb,
153Sabadi, R., 1993., Report on Forestry and Forest Industries Development - Croatia, Ministry of Agriculture and Forestry of the Republic of Croatia, October 1993, Paper presented at the 51stTimber Committee and 26th EFC Joint FAO Session, Rome, 11-15 Octo­ber 1993
154Sabadi, R., 1993., Stanje šumarstva u SR Njemačkoj krajem 1991.početkom 1992., "HRVATSKE ŠUME" Zagreb,
155Sabadi, R., 1993., Transition of Forestry and Forest Industries, Report for ECE, Geneve, 06.03.1993. pp. 1-29, Geneve
156STANJE ŠUMARSTVA U SR NJEMAČKOJ KRAJEM 1991. I POČETKOM 1992.; Hrvatske šume, Zagreb 1993. BIB
157Sabadi, R., 1993: Alternativne mogućnosti u malim poljodjelskim gospodarstvima — šumarstvo, prerada drva i sporedni šumski proizvodi. Š.L. 1-2, s.53 PDF
158Sabadi, R., (ed.), 1994., Pregled šumarstva i drvoprerađivačkog sektora u Republici Hrvatskoj, Prijevod s engleskog, Ministarstvo poljodjelstva i šumarstva Republike Hrvatske i "Hrvatske šume", Javno poduzeće, Zagreb
159Sabadi, R., (ed.), 1994., Review of Forestry and Forest Industries Sector in Republic of Croatia, Min. of Agriculture & Forestry of the Republic of Croatia & "Hrvatske šume", Public Corporation, Zagreb
160Sabadi, R., 1994., Gospodarske implikacije unapređenja privatnih šuma, Zbornik radova savjetovanja: Privatne šume u Hrvatskoj u ozračju rezolucija Helsinške konferencije o zaštiti i očuvanju europskih šuma, HAZU, Zbornik, pp. 77-96, Zagreb, 15.06.1994.
161Sabadi, R., 1994., Načela za tvorbu konzistentne šumarske politike, "Hrvatske šume", Zagreb
162Sabadi, R., 1994., Pregled šumarskog sektora bivšeg SSSR, "Hrvatske šume", Zagreb
163Sabadi, R., 1994., Prikaz poslovanja šumarstva u SR Njemačkoj u šumskogospodarskoj godini 1992. (Od 01.10.1992. - 30.09.1993.) "Hrvatske šume", Zagreb
164Sabadi, R., 1994., Prilog povijesti šumarstva i šumarske politike, pp. 1-175, "HRVATSKE ŠUME" Zagreb
165Sabadi, R., 1994., Sjeverna Amerika - Trendovi i očekivanja za drvo i drvne proizvode, "Hrvatske šume", Zagreb
166PREGLED šumarstva i drvopreradivačkog sektora u Republici Hrvatskoj ; Ministarstvo poljoprivrede i šumarstva : Hrvatske šume, Zagreb 1994. BIB
167PREGLED ŠUMARSKOG SEKTORA BIVŠEG SSSR; Hrvatske šume, Zagreb 1994. BIB
168REVIEW OF FORESTRY AND FOREST INDUSTRIES SECTOR IN REPUBLIC OF CROATIA; Ministry of agriculture and forestry; Public corporation "hrvatske šume", Zagreb 1994. BIB
169Sabadi, R., 1995., Uporaba hrastovine, Skup autora: MONOGRAFIJA O HRASTU LUŽNJAKU, "HRVATSKE ŠUME" Zagreb i HAZU, Zagreb, povodom 150-godina šumarske znanosti u Hrvatskoj, pp. 1-55+Summary 1+35+ 24 slike, Zagreb
170Sabadi: Šumarstvo i drvna privreda SRNJ; Hrvatske šume, ZAGREB 1996. BIB
171Rudolf Sabadi, 1996: Uporaba hrastovine. Hrast lužnjak (Quercus robur L.) u Hrvatskoj, s. 331
172Sabadi, R., 1996., Šumarska politika u Hrvatskoj s naročitim osvrtom na vrijeme bana baruna Josipa Šokčevića (1860-67), HAZU - Centar za znanstv. rad u Vinkovcima, Zbornik radova, str. 213-256
173Sabadi, R., 1996., Šumarstvo i drvna privreda SR Njemačke, "Hrvatske šume" Zagreb, 1-259 + (i-vii) + (I-XLIV)
174Sabadi, R., 1996., Šumarstvo, u EKONOMSKI LEKSIKON, LZMK, Zagreb
175Sabadi, R., 1996., Talijansko šumarstvo i prerada drva, "HRVATSKE ŠUME", Zagreb, 1-64
176TALIJANSKO ŠUMARSTVO I PRERADA DRVA; HRVATSKE ŠUME, Zagreb 1996. BIB
177Sabadi, R., 1997., Ein Übersicht der kroatischen Forste und Forstwirtschaft - Tatsachen und Zahlen, Ministerium f. Land- u. Forstwirtschaft der kroatischen Regierung, Zagreb (Jan).
178Sabadi, R., 1997., Memorandum o ciljevima i racionalnom upravljanju i gospodarenju šumama u Hrvatskoj, Podsjetnik za razgovor s g. dipl.ing. Prebanićem, doministrom za šumarstvo u Min. poljoprivrede i šumarstva RH, Zagreb, 07.01.1997.
179Sabadi, R., 1997., ŠVICARSKA - Pregled šumarstva i prerade drva, “HRVATSKE ŠUME”, Zagreb, 90 str.
180Sabadi, R., 1997., Vrednovanje šuma u njihovoj ukupnosti, “HRVATSKE ŠUME”, Zagreb, 40 str.
181VREDNOVANJE ŠUMA U NJIHOVOJ UKUPNOSTI; Hrvatske šume, ZAGREB 1997. BIB
182Sabadi, R., 1997: Pogled unatrag - Dokle smo došli u organizaciji upravljanja i gospodarenja šumama?. Š.L. 1-2, s.45 PDF
183Sabadi, R., 1997: Znanstveni skup - Hrvatski ban Josip barun Šokčević. Š.L. 1-2, s.82 PDF
184ŠVICARSKA - PREGLED ŠUMARSTVA I PRERADE DRVA; HRVATSKE ŠUME, ZAGREB 1997. BIB
185Sabadi, R., 1998: Lexicon Silvestre - višejezični šumarski rječnik. Š.L. 5-6, s.273 PDF
186Sabadi, R., 1999: N. Mešić: Furniri, furnirske i stolarske ploče. Š.L. 1-2, s.77 PDF
187Sabadi, R., 2000., Gospodarska kretanja i suvremene tehnologije, Zbornik HAZU: VRHUNSKE TEHNOLOGIJE U UPORABI ŠUMA, Znanstveni skup 11. travnja 2000. u Zagrebu, pp. 1-26
188Sabadi, R., 2000., Gospodarska kretanja i suvremene tehnologije, Znanstv. skup Sekcije za uporabu šuma Znanstvenog vijeća za poljoprivredu i šumarstvo - Sekcija za uporabu šuma HAZU, Održan 11. travnja 2000., Zbornik radova, str. 1-26
189Sabadi, R., 2000: Profil švicarskoga šumarstva i drvne privrede 1995. godine. Š.L. 1-2, s.33 pdf
190Sabadi, R., 2000: Prof. dr. Franc Bizjak: “Tehniška priprava in prenova proizvodnje”. Š.L. 1-2, s.86 PDF
191Sabadi, R., 2000: Prof. dr. Franc Bizjak: “Reinženiring in razvoj podjetja”, Educa 1997.. Š.L. 1-2, s.88 PDF
192Sabadi, R., 2000: Francuska: Šume prekomorskih departmana. Š.L. 3-4, s.171 pdf
193Sabadi, R., 2000: Francuska: Šume prekomorskih departmana. Š.L. 5-6, s.293 pdf
194Sabadi, R., 2000: Postignuća njemačkog šumarstva i njihova ekonometrijska analiza. Š.L. 7-8, s.385 pdf
195Sabadi, R., 2000: Mladen Stjepan Figurić: Proizvodni i poslovni procesi u preradi drva i proizvodnji namještaja. Š.L. 9-10, s.602 PDF
196Sabadi, R., 2000: Krešimir Greger: Proizvodni i poslovni procesi u preradi drva i proizvodnji namještaja (zbirka zadataka). Š.L. 9-10, s.603 PDF
197Rudolf Sabadi, 2001: Tržište jelovine u svijetu i u Hrvatskoj. Obična jela (Abies alba Mill.) u Hrvatskoj, s. 771
198Rudolf Sabadi, Branimir Prpić, Hranislav Jakovac, 2001: Ukupna vrijednost jelovih šuma u Hrvatskoj. Obična jela (Abies alba Mill.) u Hrvatskoj, s. 792
199Sabadi, R., 2001., Gospodarska kretanja u šumarstvu i šumskoj industriji u Hrvatskoj od uspostave hrvatske države do kraja 2000. godine, «RADOVI» Šumarski institut Jastrebarsko, 36(1):61-89
200Sabadi, R., 2001., Tržište jelovine u svijetu i u Hrvatskoj, u monografiji: Obična jela u Hrvatskoj, Akademija šumarskih znanosti i «HRVATSKE ŠUME», Zagreb
201Sabadi, R., Prpić, B., Jakovac, H., 2001., Ukupna vrijednost jelovih šuma u Hrvatskoj, u monografiji: Obična jela u Hrvatskoj, Akademija šumarskih znanosti i «HRVATSKE ŠUME», Zagreb
202Sabadi, R., 2001: Portugal, osvrt na šumarstvo i preradu drveta. Š.L. 1-2, s.35 pdf
203Sabadi, R., 2001: Pregled francuskog pilanarstva. Š.L. 5-6, s.273 pdf
204Sabadi, R., 2001: Francuska: Drvna industrija i trgovina drvom. Š.L. 9-10, s.511 pdf
205Kalogjera, D., Milinović, I., Sabadi, R., 2002., Koncepcijski pristup stvaranju tržišnih odnosa izme?u šumoposjednika i industrijalaca drva i celuloze u Hrvatskoj - strateške osnove poslovnih odnosa izme?u šumarstva i industrije drva i papira u Hrvatskoj, CEI Zagreb, Hrvatska udruga poslodavaca Zagreb, Granska udruga poslodavaca drvne i papirne industrije, Zagreb
206Sabadi, R., 2002., World bank project; Croatia - Development and testing of national standards for forest certification - consultancy assignement on the policy, legal and institutional requirements and the existing information systems in view of forest certification in Croatia and potential markets for certified Croatian timber, pp 1-25, Helsinki
207Sabadi, R., Vuletić, D., Gračan, J. (ed.), 2002, Mediterranean forests and people: the total value, (Croatia) Padua University Press CONTAGRA, Solsona & Padua
208Sabadi, R., 2002: Španjolska - šumarstvo i šumarska politika; prerada i trgovina drvom. Š.L. 1-2, s.35 pdf
209Sabadi, R., 2002: Prof. dr. Franc Bizjak: Osnove zagotavljanja poslovne odličnosti v lesarstvu Slovenije. Š.L. 1-2, s.102 PDF
210Sabadi, R., 2002: GRČKA- Pregled šumarstva i prerade drva. Š.L. 7-8, s.367 pdf
211Sabadi, R., 2003., Očekivanja u razvoju šumarstva i preradi drva u 21. stoljeću, na temelju primjera Švicarske, I. dio; «RADOVI» Šumarski Institut Jastrebarsko, 38(2):211-228
212Sabadi, R., 2003., Položaj hrasta lužnjaka u Europi, svijetu i Spačvi, znanstveni rad objavljen u Zborniku radova: «RETROSPEKTIVA I PERSPEKTIVA GOSPODARENJA ŠUMAMA HRASTA LUŽNJAKA U HRVATSKOJ», Znanstveni skup; Vinkovci, 8. i 9. studenog 2002., str. 39-68,, Vinkovci, 2003. HAZU, CENTAR ZA ZNANSTVENI RAD U VINKOVCIMA
213Sabadi, R., 2003: Njemačko šumarstvo 2002/2003. godine. Š.L. 9-10, s.483 pdf
214Sabadi, R., 2004., Očekivanja u razvoju šumarstva i preradi drva u 21. stoljeću, na temelju primjera Švicarske, II. dio; «RADOVI» Šumarski Institut Jastrebarsko, Vol. 39, No 1-2004, pp 99-119
215Vuletić, D., Sabadi, R., Paladinić. E., 2004., Prva procjena gospodarske vrijednosti šuma Hrvatske, «RADOVI» Šumarski institut Jastrebarsko, Vol. 39, No 1-2004, pp 79-98
216Dijana Vuletić, Rudolf Sabadi, 2005: Mathematical-statistical approximation of the dispersion of the time series of annual gross fellings in the national forests - The examples of Croatia, Switzerland, Germany and France. GŠP vol. 41 s. 135
217Sabadi, R,, 12/05/2005. World Bank Project; Croatia – Development and Testing of National Stanndards for Forest Certification ­? Consultancy Assignement on the Policy, Legal and Institutional Requirements and the Exxisting Information Systems in View of Forest Certification in Croatia and Potential Markets for Certified Croatian Timber, National Consultant Task
218Sabadi, R., 28/11/2005., Recenzija članka: «The System of Creation the Interdepartmental Prices in Practical Conditions of Slovak Wood Processing Industry» kojeg je napisao Marek Potkany za časopis «DRVNA INDUSTRIJA», upućen gđi dr. Ružica Beljo-Lučić, glavnoj urednici.
219Sabadi, R., Vuletić, D.,Gračan, J., 2005, Croatia – Country Situation; pp. 249-262; u knjizi: M. Merlo & L. Croitoru, editors: Valuing Mediterranean Forests – Towards Total Economic Value; CABI Publishing Wallingford, Oxforshire OX10 8DE – UK
220Vuletić, D., Sabadi, R., 2005, Mathematical-statistical approximaton of the dispersion of the time series of annual gross fellings in the national forests – The examples of Croatia, Switzerland, Germany and France; Forest Experimentation Herald, University of Zagreb – Faculty of Forestry, No 40:135-175 (Glasnik za šumske pokuse, Vol. 40:135-175, Zagreb, 2005)
221Sabadi, R., 2005: Trgovina šumskim proizvodima na prijelazu u treće tisućljeće. Š.L. 9-10, s.489 pdf
222Vuletić, D., R. Sabadi, 2005: Da li se i kako naše šumarstvo i šumska industrija oporavlja od posljedica Domovinskog rata?. Š.L. 11-12, s.597 pdf
223Sabadi, R., 15/03/2006., Letter prepared on request of Min. of Agric. , Water and Forestry for Mr Volker Sasse, Officer in the regional FAO Office, Budapest, containing informatrrions on Croatian forests and particularly Green Tax, pp. 1-32
224Sabadi, R., 31.05. 2006., Recenzija prijedloga znanstvenog projekta: «Darko Motik: Modeli razvoja i rasta izvoza finalnih proizvoda od drva - Prijedlog za Ministarstvo znanosti RH», Zagreb
225Sabadi, R., 31.05. 2006., Recenzija prijedloga znanstvenog projekta: «Sjepan Posavec: Modeli vrednovanja obnovljivih šumskih resursa u uvjetima narušene stabilnosti – Prijedlog za Ministarstvo znanosti RH» Zagreb
226Sabadi, R., 2007: Promocija šumskih i drvnih proizvoda sajmovanjem. Š.L. 1-2, s.61 pdf
227Sabadi, R., 2007: Vox clamantis in deserto. Š.L. 1-2, s.76 PDF
228Sabadi, R., 2007: Učinci hrvatskog šumarstva i prerade drva na stanje bilance plaćanja – što činimo i što bi se moglo činiti. Š.L. 3-4, s.137 pdf
 -- sve u časopisu ŠUMARSKI LIST
 -- sve u časopisu GLASNIK ZA ŠUMSKE POKUSE
 -- sve u biblioteci HŠD

 *** ŠN, s. 366.
 *** ŠE 3, 1987., s. 167.
 *** Posl. izvješće "HŠ" 1995., s. 5
 *** ŠIB, s. 29, 53, 54, 69.
 *** HŠD 1846 - 1996., s. 299, 301, 302, 304, 306, 309, 310, 311, 313, 332, 345, 436, 441.
 Klepac, D.: Šum. znanstvenici iz Vinkovaca... Vinkovci 1996., s. 8, 25, 27.
 *** SŠN 2, ŠF Zagreb 1998., s. 524, 526, 527, 555-557, 653, 677, (s bibliografijom).
 + osobni prilog 2.7.2004.
 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 4, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG
 ***: Hrvatski leksikon drvnih tehnologa, Šumarski fakultet Zagreb i TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 2002. ORG
 -- spominjan u časopisu 'ŠUMARSKI LIST'
 FIGURIĆ, Mladen Stjepan: Rudolf Sabadi (1928 – 2008), ŠL 5-6/2008, s.311 PDF

thanks to:
HŠ&HŠD&BM