HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID11262
ime S., Josip
zvanje
zanimanje     
šumar
     

                                                                IZBOR      (knjiga4/11262)   IZMJENE         ISPISlokacija

apsolvirao1884.
djelovao Sremska Mitrovica
dodatne listeautori u bazama HŠD

 Šumarstvo je učio na GŠU u Križevcima. Apsolvirao je 1884. god. Surađivao je u Šum. listu.

1Piše Josip Sabljak, 1889: O prepariranju i ispunjavanju ptica. Š.L. 9-10, s.430 PDF
2Piše Josip Sabljak, šumar, 1891: Nadjevanje životinja.. Š.L. 9-10, s.421 PDF
3Osvrt na naredbu od god. 1891. u pogledu izpita lugarskih kandidata. Šum. list. 1892., s. 429-432.
4Piše Josip Sabljak., 1892: Osvrt na naredbu od god. 1891. u pogledu izpita lugarskih kandidata.. Š.L. 9-10, s.429 PDF
 -- sve u časopisu ŠUMARSKI LIST

 Borošić, J.: ŠIS, s. 18, 149.
 Kauders, A.: Šum. bib. I, s. 182, 239.
 *** PŠH 1846 - 1976., s. 409.
 Husinec, R., Delić, P.: GŠU u Križevcima. MH Križevci 1995., s. 92, 94, 105.
 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 4, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM