HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARA

https://www.sumari.hr/sumariID11263
ime SABLJARIĆ, Zoran
zvanje
zanimanje     
dipl. ing. šumarstva
     

                                                                IZBOR      (knjiga4/11263)   IZMJENE         ISPISlokacija

rođen15. 5. 1961.Karlovac
niže obr.1979.Šumarska škola KarlovacŠumarski radnik
srednje obr.1980.Šumarska škola KarlovacStručni radnik u šumarstvu
apsolvirao1986.
diplomirao1987.
karijera1. 6. 1987.šumarija Krnjak
1991.Šumarija Karlovaczamjenik upravitelja
1992.Šumarija Duga resaupravitelj
1. 3. 1999.UŠ Karlovacstručni suradnik za uzgajanje
29. 3. 2004.UŠP Karlovacvoditelj UŠP
24. 4. 2012.UŠP Karlovacsavjetnik u uredu voditelja
27. 5. 2013.UŠP Karlovacinstruktor za obuku radnika
10. 10. 2016.UŠP Karlovacstručni suradnik za građevinarstvo i investicije
17. 8. 2017.UŠP Karlovacrukovoditelj Odjela za ekologiju
umro3. 4. 2021.Karlovac Sin Stjepana i Barbare r. Polović. Hrvat, katolik. Potječe iz zanatlijske obitelji: otac mu je kovinotokar, a majka tkalja. Osnovnu školu završio je u Turnju 1975., a srednju Šumarsku školu u Karlovcu 1980.g.
 Šumarstvo je studirao na Šum. fakultetu u Zagrebu. Diplomirao je 1987. iz ekologije šuma. Obranio je diplomski rad naslova "Umjetno podignute sastojine na Kordunu i njihova hidrološka uloga u slivu Kupe, Korane i Mrežnice".
 Prvo zaposlenje dobio je 1. lipnja 1987. god. u ŠG Karlovac, OOUR za iskorišćivanje šuma - Šumarija Krnjak. Nakon pripravničkog staža prelazi u Šumariju Vojnić, gdje kao inženjer u operativi radi do 1991. Ustrojem "Hrvatskih šuma" - UŠ Karlovac, imenovan je zamjenikom upravitelja Šumarije Karlovac, a od 1992. upravitelj je Šumarije Duga Resa na kojoj ostaje do 28. veljače 1999. godine. Od 1. ožujka iste godine preuzima poslove stručnog suradnika za uzgajanje šuma u Proizvodnom odjelu Uprave šuma Karlovac. Voditelj je Uprave šuma Podružnice Karlovac od 29. ožujka 2004. do 23. travnja 2012. godine.
 U razdoblju pohađanja osnovne i srednje škole aktivno se bavio košarkom u karlovačkom „Željezničaru”.

Politički je aktivan član Hrvatske demokratske zajednice od 1990. godine, obnašao je funkciju člana Županijskog odbora stranke, člana Gradskog odbora stranke te predsjednika Temeljnog ogranka Cerovac Vukmanićki.

Obnašao funkcije predsjednika Turističke zajednice grada Karlovca i predsjednika Rukometnog kluba Karlovac te Nogometnog kluba Karlovac, a još uvijek je predsjednik Upravnog vijeća Javne ustanove za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima Karlovačke županije i vijećnik Grada Karlovca.

Član je HŠD-a ogranka Karlovac čiji je bio tajnik i član Upravnog odbora. Također je član PD Šumar.

Sudionik je Domovinskog rata te odlikovan spomenicom i medaljom „Oluja”. Član je Udruge dragovoljaca i veterana Domovinskog rata Hrvatskih šuma.

Dobitnik je godišnje nagrade Karlovačke županije 2007. godine za uspjehe postignute u radu i promicanju djelatnosti u 2006. godini i nagrade Grada Karlovca. Primio zahvalnicu HŠD-a s plaketom za višegodišnju podršku hrvatskih sudionika na europskim skijaškim natjecanjima (EFNS) 2008. godine i priznanje s prstenom HŠD-a ogranka Karlovac za aktivno sudjelovanje u radu Upravnog odbora ogranka 2007. godine.

Oženjen je i otac trojki - jedne kćeri i dva sina.

Živio je u Cerovcu Vukmanićkom.

Umro je 3. travnja 2021. godine.

 *** ŠL 1-2, 1995., s. 66.
 *** Posl. izvješće "HŠ" 1995., s. 63.
 *** SŠN 2, ŠF Zagreb 1998., s. 698.
 Šumsko gospodarstvo Karlovac 1960. - Uprava šuma Podružnica Karlovac 2010
 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 4, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG
 -- spominjan u časopisu 'ŠUMARSKI LIST'
 VLAINIĆ, Oliver: Zoran Sabljarić, dipl. ing. šum. (Karlovac, 15. 5. 1961. – Karlovac, 3. 4. 2021.), ŠL 5-6/2021, s.302 PDF

thanks to:
HŠ&HŠD&BM