HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID11264
ime S., Ante
zvanje
zanimanje     
dipl. ing. šumarstva
     

                                                                IZBOR      (knjiga4/11264)   IZMJENE         ISPISlokacija

niže obr.1982.Šumarska škola KarlovacŠumarski radnik
srednje obr.1983.Šumarska škola KarlovacStručni radnik u šumarstvu
apsolvirao1988.
diplomirao14. 2. 1989.

član HŠD ogranak
Vinkovci

1990

HŠ - Direkcija

diplomirani inženjer šumarstva

 Osnovnu školu završio je u Babskoj, a srednju u Iloku i Karlovcu. Studirao je na Šum. fakultetu u Zagrebu. Diplomirao je na Šum. odjelu 14.2.1989. godine iz područja lovstva. Obranio je dipl. rad pod naslovom "Ekonomska opravdanost uzgoja muflona u ograđenom lovištu Ilok".
 Pripravnički staž odradio je u Šumariji Lipovac. Kao revirnik jednu je godinu radio u Šumariji Strošinci i pet godina u Šumariji Otok. Od 2.12.1996. radi u UŠ Vinkovci na radnome mjestu komercijaliste prodaje i nabave. Na tom se mjestu nalazio i početkom 1999. godine.

 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 4, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM