HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARA

https://www.sumari.hr/sumariID11265
ime SABO, Anton
zvanje
zanimanje     
mr. sc., dipl. ing. šumarstva
     

                                                                IZBOR      (knjiga4/11265)   IZMJENE         ISPISlokacija

rođen25. 4. 1952.Lič /Fužine/
apsolvirao1975.
diplomirao12. 11. 1976.
karijera8. 12. 1976.šumarija Ravna Gora
trenutno, od13. 8. 2004.UŠP Delnicestručni suradnik za unutarnji nadzor
umro Delnice Sin Franje i Branke r. Starčević. Hrvat, rimokatolik. Otac mu je bio radnik, a majka domaćica. I osnovnu i srednju školu polazio je u Delnicama. Maturirao je na općoj gimnaziji 1971. godine.
 Studij šumarstva upisao je na Šum. fakultetu u Zagrebu. Apsolvirao je na ŠG odsjeku 1974.-75., a diplomirao 12.11.1976. godine.
 Prvo zaposlenje u struci dobiva kao pripravnik 8.12.1976. u ŠG Delnice - Šumarija Ravna Gora. Nakon pripravničkog staža imenovan je referentom iskorišćivanja šuma. Od 1979. do 1981. tehnički je rukovodilac u Šumariji Skrad, a od 1982. do 1983. upravitelj Šumarije Ravna Gora. God. 1984. radi u Odjelu za razvoj, a reorganizacijom šumarstva i osnivanjem Gor.-primorskog ŠG Delnice postavljen je za zamjenika direktora OOUR za iskorišćivanje šuma Delnice.
 Ustrojem "Hrvatskih šuma" - UŠ Delnice, od 1.1.1991. obavlja poslove struč. suradnika za iskorišćivanje šuma u Proizvodnom odjelu, a od 1.12.1991. šef je Odjela za razvoj i plan. God. 1995. imenovan je šefom Proizvodnog odjela, a od 1.12.1996. rukovodilac je Planskog odjela UŠ Delnice.Od 13. kolovoza 2004. obavlja poslove kao stručni suradnik za unutarnji nadzor.
 Poslijediplomski studij završava obranom magisterijskog rada pod naslovom "Privlačenje oblog drva zglobnim traktorom LKT 81 u gorskokotarskim prebornim sastojinama različitog stupnja otvorenosti" 17. veljače 2000. godine. rada.
 Od 1996. do 1999. godine bio je član Upravnog odbora "Hrvatskih šuma", biran iz redova uposlenika.
 Uz druga priznanja i nagrade nosilac je Spomenice Domovinskog rata 1991-92. i Oluje 1995.

Član Hrvatske komore inženjera šumarstva i drvne tehnologije.
 Član je HŠD, ogranak Delnice.

1Krpan, A.P.B., Poršinsky, T., Sabo, A. 1999:Privlačenje drva zglobnim traktorima LKT 80 i 81 u brdsko-planinskim uvjetima prebornih šuma. IUFRO, Opatija 1999.
2Krpan, A.P.B., Poršinsky, T., Sabo, A. 1999:Privlačenje drva zglobnim traktorima LKT 80 i 81 u brdsko-planinskim uvjetima prebornih šuma. Plakat 4. M.Š. 3-4, s. 121
3Sabo A., 2000: Oštećivanje drveća pri privlačenju oblovine traktorom LKT 81 u gorskokotarskim prebornim sastojinama različite otvorenosti. M.Š. 1-2, s. 9
4Šporčić, M., Sabo, A., 2002: Ozljeđivanje radnika u hrvatskom šumarstvu tijekom razdoblja 1991-2000.. Š.L. 5-6, s.261 pdf
5Sabo, A., 2003: Oštećivanje stabala pri privlačenju drva zglobnim traktorom timberjack 240c u prebornim sastojinama. Š.L. 7-8, s.335 pdf
6Sabo, A., Poršinsky, T., 2005: Skidding of fir roundwood by Timmberjack 240C from selektive forests of Gorski Kotar. Forest engineering 1, s. 13
 -- sve u časopisu ŠUMARSKI LIST

 *** ŠL 1-2, 1995., s. 66.
 Klepac, D.: Iz šum. povij. Gorskoga kotara..., 1997., s. 74, 75, 77, 210, 231.
 *** SŠN 2, ŠF Zagreb 1998., s. 695.
 *** Glasilo "HŠ" 57-58, 1996., s. 3, 4.
 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 4, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM