HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARA

https://www.sumari.hr/sumariID11267
ime SABO, Milivoj
zvanje
zanimanje     
dipl. ing. šumarstva
     

                                                                IZBOR      (knjiga4/11267)   IZMJENE         ISPISlokacija

rođen18. 9. 1928.Gornja Bistrica /Črenšovci Slov. Prekmurje/
apsolvirao1952.
diplomirao7. 1. 1954.
umro1. 1. 1975.Ljubljana Sin Velimira i Ane r. Kiferle. Slovenske nacionalnosti i državljanstva, rimokatolik. Otac mu je bio gra-đevinski tehničar, a majka učiteljica. Osnovnu je školu završio u Bačkom Monoštoru u Vojvodini, gdje je s roditeljima bio u izbjeglištvu za II. svj. rata. Maturirao je na gimnaziji u Murskoj Soboti 1947. godine.
 Šumarstvo je studirao na Poljoprivredno - šum. fakultetu u Zagrebu. Apsolvirao je na Šum. odjelu škol.g. 1951.-52., a diplomirao 7.1.1954.
 Nakon diplomiranja službovao je u Predmeji - Trnovski Gozd - Primorska, zatim u Gornjoj Radgoni, Postojni i Ljubljani. Bio je stručnjak za uzgoj šuma, o čemu je objavio više radova u "Gozdarskom vestniku" u Ljubljani i "Šumarskom listu" u Zagrebu. Umro je na radnom mjestu ne dočekavši mirovinu.
 Obitelj mu živi u Ljubljani: sin - znanstveni djelatnik i kći visokostručni upravni djelatnik, te supruga Amalija - umirovljena učiteljica, čijom dobrotom smo dobili ove podatke.

 *** ŠN, s. 366; SŠN 2, 1998., s. 688.
 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 4, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM