HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID11268
ime S., Stanko
zvanje
zanimanje     
dipl. ing. šumarstva
     


lokacija

apsolvirao1954.
diplomirao14. 9. 1955.

 Sin Ignaca i Marije r. Dolenec. Hrvat, rimokatolik. Otac mu je bio željezničar, a majka domaćica. Osnovnu je školu završio u Zagrebu 1940., a gimnaziju u Koprivnici 1948. godine.
 Šumarstvo je apsolvirao škol.g. 1953.-54., a diplomirao 14.9.1955. na Šumsko - uzgojnom odsjeku Poljoprivredno - šum. fakultetu u Zagrebu.
 Od 26.10.1956. radio je kao pripravnik u Šumariji Repaš, Ždala, a 1.10.1957. prelazi u netom osnovano ŠIP "BiloKalnik" Koprivnica na mjesto šefa ekspoatacije. God. 1958. eksploatacija šuma prelazi u nadležnost šumarija, a poduzeće se preimenuje u DIP, u kojem je rukovodio analitič-ko - planskim sektorom. God. 1959. vodi investicijske radove oko izgradnje tvornice panel - ploča. U međuvremenu boravi na specijalizaciji u DI Slav. Brod. God. 1960. preuzima rukovođenje tvornicom do 1964., kada prelazi u komercijalnu službu za drvne proizvode. Nakon toga radio je u komercijalnoj službi netom otvorenog pogona kartonske ambalaže.
 Od odlaska iz DIP-a "Bilo-Kalnik 1.6.1966. pa do 15.3.1976. bio je direktor "Pletarstva", košaračkogalanterijskoga poduzeća u Koprivnici, a zatim tajnik Posl. zajednice šumarstva i drvne industrije u Bjelovaru.
 Od 8.5.1978., do odlaska u mirovinu 30.4.1991., bio je tajnik SIZ-a Stambeno - komunalne djelatnosti u Koprivnici.
 Bio je član HŠD - Koprivnica. Kao umirovljenik živi u Koprivnici.

 *** ŠN, s. 368.
 *** SŠN 2, 1998., s. 689.
 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 4, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG
 ***: Hrvatski leksikon drvnih tehnologa, Šumarski fakultet Zagreb i TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 2002. ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM