HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID11274
ime S., Ivan
zvanje
zanimanje     
dipl. ing. šumarstva, šumarski pristav
     

                                                                IZBOR      (knjiga4/11274)   IZMJENE         ISPISlokacija

apsolvirao1927.
diplomirao10. 10. 1928.
djelovao Hižakovca

 Studirao je na Gospodarskošum. fakultetu Sveuč. u Zagrebu. Apsolvirao je na Šum. odjelu 1926.-27., a diplomirao 10.10.1928.
 Zaposlio se u struci 7.10.1929. Kao činovnički pripravnik, 1933. radio je u Direkciji šuma Otočke imovne općine u Otočcu. Iste godine položio je državni stručni ispit. Od 1934. bio je upravitelj Šumarije Brodske imovne općine u Trnjanina, gdje je kao šum. pristav umirovljen 1937. godine.
 Odlikovan je ordanom Sv. Save 5. reda.

 Borošić, J.: ŠIS., s. 7, 73, 111, 149.
 *** ŠL 1933., s. 492; 1937., s. 223, 695.
 *** ŠN, s. 355; SŠN 2, 682.
 *** Zbornik Vinkovci 1974., s. 539, 541.
 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 4, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM