HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID11278
ime S., Nikola
zvanje
zanimanje     
dipl. ing. šumarstva
     

                                                                IZBOR      (knjiga4/11278)   IZMJENE         ISPISlokacija

apsolvirao1974.
diplomirao1975.

 Sin Mile i Savke r. Crevak. Hrvatske nacionalnosti i državljanstva. Potječe iz službeničke obitelji. Školovao se u Zagrebu: osnovnu je školu završio 1965., a na IX. gimnaziji maturirao je 1969. godine.
 Šumarstvo je studirao na Šum. fakultetu u Zagrebu i diplomirao 1975. Na istom fakultetu studirao je i poslijediplomski studij specijalizacije, usmjerenja ekološko oblikovanje krajolika.
 Nakon diplomiranja zaposlio se u UNICOM-u, a nakon fuzije u poduzeću "Zrinjevac", u Zagrebu gdje je od početka bio na radnome mjestu rukovoditelja radilišta. Godine 1989. radio je na osnivanju katastra zelenila, a od 1996. radi na poslovima osnivanja proizvodnje travnog tepiha i regeneracije travnatih sportskih terena.

 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 4, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM