HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID11279
ime S., Ivica
zvanje
zanimanje     
mr. sc., dipl. ing. šumarstva
     

                                                                IZBOR      (knjiga4/11279)   IZMJENE         ISPISlokacija

apsolvirao1991.
diplomirao5. 4. 1992.
magistrirao28. 4. 1998.Šumarski fakultet u Zagrebu
karijera15. 7. 1992.Požega
dodatne listeautori u bazama HŠD

 Sin Petra i Marije r. Kiš. Hrvat, rimokatolik. I osnovnu i srednju školu završio je u Požegi. Maturirao je u CUO "Zvonko Brkić" 1986.g.
 Šumarstvo je studirao na Šum. fakultetu u Zagrebu, gdje je i diplomirao 5.4.1992. godine iz znanstvenoga područja ekologija šuma. Obranio diplomski rad pod naslovom "Pridolazak obične jele na Papuku". Na istom fakultetu studirao je i poslijediplomski studij, magistriravši iz hortikulture 28.4.1998., obranivši magistarski rad naslova "Vrtna, parkovna i pejsažna ostavština Požeške kotline".
 Prvo zaposlenje u struci dobiva 15.7.1992. u Upravi šuma Požega. Nakon jednogodišnjeg pripravničkog staža radio je na poslovima taksacije. Šumarsku operativu napušta 8.3.1999. prelaskom u tvrtku "Tekija" d.o.o. Požega, na radno mjesto voditelja komunalne djelatnosti.
 Mr. sc. Ivica Samarđić objavio je desetak stručnih radova iz parkovne arhitekture, fitocenologije, botanike i zaštite prirode u Šum. listu, Acta botanica, Natura i Požeški zbornik.
 Član je HŠD, ogranak Požega i Udruge "Lijepa naša".

1Trinajstić, I., Franjić, J., Samardžić, J., Samardžić, I., 1996: Fitocenološke značajke šuma sladuna i cera (as. Quercetum frainetto-ceris Rudski 1949) u Slavoniji (Hrvatska). Š.L. 7-8, s.299 pdf
 -- sve u časopisu ŠUMARSKI LIST

 *** ŠL 1-2, 1995., s. 60.
 *** Časop. "HŠ" 21-22, 1998., s. 33; br. 24., s. 30.
 *** SŠN sv 2, ŠF Zagb 1998., s. 701.
 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 4, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM