HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID1128
ime K., Mato
zvanje
zanimanje     
šumarski tehničar, poslovođa
     

                                                                IZBOR      (lugari /1128)   IZMJENE         ISPISlokacija

srednje obr.1972.Šumarska škola KarlovacŠumarski tehničar - IV. razred

 Šum. školu završio je, uz rad, u Karlovcu 1972. god. i odmah je dobio mjesto poslovođe u Šumariji Trnjani, ŠG Slav. Brod. Tada je u šumarstvu imao 13 godina staža, a ukupnog staža imao je 17 godina. Ostali podaci nisu nam poznati.

 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 6, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM