HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID11292
ime S., Nikolaj
zvanje
zanimanje     
dipl. ing. šumarstva
     

                                                                IZBOR      (knjiga4/11292)   IZMJENE         ISPISlokacija

apsolvirao1925.
diplomirao10. 10. 1927.ŠF Zagreb
djelovao Makedonija, Srbija
dodatne listeautori u bazama HŠD, ruski studenti

 Studirao je na Gospodarskošum. fakultetu u Zagrebu. Apsolvirao je škol.g. 1924.-25. na Šum. odjelu, a diplomirao 10.10.1927. Od 1929. do 1940. radio je u Makedoniji, najprije kao ugovorni činovnik Šumske uprave Tetovo, a od 4.12.1930. kao šum. pripravnik pri Kotarskom načelstvu Kratovo, gdje se nalazio i 1933. Iste je godine položio i državni stručni ispit. God. 1940. radio je kao šum. viši pristav kod Kotarskog načelstva u Krivoj Palanci. Tada je premješten u Kruševac (Srbija).
 Bio je suradnik Šum. lista (1938) i član JŠU, Podružnica Skopje.

1Ing. N. Sazonov, 1938: Zadružno čuvanje nedržavnih šuma u Vardarskoj banovini.(ćir.). Š.L. 8-9, s.450 PDF
 -- sve u časopisu ŠUMARSKI LIST

 *** ŠL 1929., s. 357; 1933., s. 492; 1940., s. 460.
 Borošić, J.: ŠIS, s. 6, 62, 113, 150.
 Kauders, A.: Šum. bibliog. I, s. 170.
 *** ŠN, s. 355; SŠN 2, 1998., s. 682.
 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 4, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG
 -- spominjan u časopisu 'ŠUMARSKI LIST'
 SKOKO, Mladen: Studenti rodom iz Rusije i Ukrajine koji su šumarske znanosti apsolvirali u Zagrebu, ŠL 5-6/2006, s.277 PDF

thanks to:
HŠ&HŠD&BM