HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARA

https://www.sumari.hr/sumariID11293
ime SCHLOSSER, Josip
zvanje
zanimanje     
liječnik, biolog
     

                                                                IZBOR      (knjiga4/11293)   IZMJENE         ISPISlokacija

rođen25. 1. 1808.Jindrihovo /Češka/
umro27. 4. 1882.Zagreb Medicinu je završio u Beču. Od 1936. radio je u Hrvatskoj kao liječnik. Bavio se prirodnim znanostima. Istraživao je floru i faunu hrvatskih krajeva. S botaničarom Ljudevitom Vukotinovićem surađivao je na proučavanju flore Hrvatske. Zajedno su objavili nekoliko znanstvenih botaničkih, florističkih djela poznatih i priznatih kod nas i u svijetu: Syllabus Florae Croaticae, (Zagreb, 1857.), Flora Croatica, (Zagreb, 1869.) i Bilinar, (Zagreb, 1876.). Za šumarstvo je značajna i Schlosserova Fauna kornjaša, (Zagreb, 1879.).
 Svojim florističkim raspravama utirao je putove znanosti o vegetaciji Hrvatske. Jedan je od prirodoslovaca koji je utjecao na razvoj šumarske struke.
 Između ostaloga bio je i član HSŠD.

 *** Dr. Josip Schlosser, vitez Klekovski. In memor. ŠL 1882., s. 209.
 Vukotinović, Lj.: Životopis dra Josipa Calasancia Schlossera viteza Klekovskog. Rad JA, 1883., Knj. 65, s. 200-210.
 *** Iskaz preminulih članova HSŠD. ŠL 1901., s. 49.
 Anić, M.: O 50-god. smrti Ljudevita Vukotinovića. ŠL 1943., s. 273-275.
 Kauders, A.: Šum. bibliografija I., s. 21, 38, 78, 263.
 *** ELZ, knj. 5, Zagreb 1969., s. 656.
 *** Spomenica PMF-a 1874-1974. Zagreb 1974., s. 129, 133.
 *** Zbornik Vinkovci 1974., s. 80.
 *** ŠE 3, 1987., s. 181.
 Trinajstić, I.: Ilirac Ljudevit Vukotinović - hrvatski botaničar (1813-1893). Priroda, 10, Zagreb 1994., s. 10-11.
 Klepac, D.: Hrv. šum. u drugoj polovici XIX stoljeća. ŠL 1997., s. 120.
 *** SŠN sv. 1, ŠF Zagreb, 1998., s. 23.
 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 4, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM