HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID11294
ime SCHMIDINGER, Josip
zvanje
zanimanje     
kr. županijski šumarski nadzornik
     

                                                                IZBOR      (knjiga4/11294)   IZMJENE         ISPISlokacija

rođen1839.
umro16. 5. 1897.Voćin

 Podaci o školovanju nisu nam poznati. God. 1871. stupio je u zemaljsku službu kao županijski nad-šumar u Varaždinu, odakle je premješten u Osijek i u istom svojstvu 1890. u Požegu, gdje je kasnije imenovan kr. županijskim šum. nadzornikom, a 1896. umirovljen.
 Bio je i šumarski ravnatelj Vlastelinstva Voćin - Orahovica od njegova osnutka. Umro je u 58. godini života.
 Bio je član HSŠD od njegove obnove 1876. i suradnik LRV (1896.).

 *** ŠL 1880., s. 145; 1882., s. 228, 234; 1890., s. 376; 1976., s. 295.
 *** Proslava 25. godiš. službovanja. Josip Šmidinger. ŠL 12, 1896., s. 546.
 *** Umirovljenje. Josip Schmidinger. ŠL 1, 1897., s. 36.
 *** Umro. Josip Schmidinger, kr. žup. šum. nadzornik. ŠL 1897., s. 286.
 *** Iskaz umrlih članova HSŠD od 1876-1900. ŠL 1, 1901., s. 49.
 Frković, A.: Bibliogr. LRV 1892 - 1991. Zagreb 1993., s. 173, 437.
 *** HŠD 1846 - 1996., s. 32, 65, 83.
 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 4, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM