HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID11297
ime S., Josip
zvanje
zanimanje     
ing. šumarstva
     

                                                                IZBOR      (knjiga4/11297)   IZMJENE         ISPISlokacija

apsolvirao1926.

 Otac mu je bio šumar.
 Šumarstvo je apsolvirao 1926. na Visokoj školi za kulturu tla u Beču.
 Po završetsku studija obavljao je praksu kod Šumske uprave i kod ŠIPAD-a u Drvaru, (BiH), a nakon odsluženoga vojnog roka bio je u službi kod Hidrotehničkog odjela u Bihaću. Od 1.11.1928. radio je kao upravitelj Šum. uprave Narodne šum. industrije d.d. u Okučanima, do svoje prerane smrti u ožujku 1935. godine.
 Stručni ispit položio je 1931.
 Kao šumarski stručnjak u Okučanima, gdje su bile uobičajene gole sječe, uspješno je provodio umjetnu obnovu šuma podizanjem smrekovih i hrastovih kultura. Gradio je i šumsku željeznicu i tehničke objekte.
 Bio je i upravitelj privatnog lovišta na Psunju u vlasništvu šumske industrije iz Okučana. Njegovom zaslugom Psunj se tada ubrajao među najljepša i najbogatija lovišta na visoku divljač. Njegovu ljubav prema divljači plastično su prikazali u nekrolozima prof. dr. M. Marinović i šum. nadzornik S. Lovrić (1935.).

 Marinović, M.: Ing. Josip Schreiber. In memoriam. ŠL 12, 1935., s. 597-599.
 Lovrić, S.: U spomen drugu Schreiberu. LRV 7, 1935., s. 291-294.
 Frković, A.: Bibliografija LRV 1892- 1991. Zagreb 1993., s. 364.
 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 4, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG
 -- spominjan u časopisu 'ŠUMARSKI LIST'
 MARINOVIĆ, Milan: † Ing. Josip Schreiber., ŠL 12/1935, s.597 PDF

thanks to:
HŠ&HŠD&BM