HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARA

https://www.sumari.hr/sumariID11301
ime S., Stanislav
zvanje
zanimanje     
dipl. ing. šumarstva
     


lokacija

apsolvirao1959.
diplomirao26. 5. 1961.
djelovao Ođaka Studirao je na Poljoprivrednošum. fakultetu u Zagrebu. Apsolvirao je na Šum. odjelu škol.g. 1958.-59., a diplomirao na Šum. odsjeku 26.5.1961.
 Nakon diplomiranja zaposlio se u ŠG Slav. Brod, gdje je 1972. bio referent za uzgoj. Ostali podaci nisu nam poznati.

 *** ŠN, s. 372; SŠN 2, 1998., s. 690.
 *** Zbornik Vinkovci 1974., s. 682.
 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 4, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM