HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID11306
ime S., Oskar
drugo ime
zvanje
zanimanje     
šum. savjetnik
     

                                                                IZBOR      (knjiga4/11306)   IZMJENE         ISPISlokacija

apsolvirao1898.
djelovao Bakar

 Šumarstvo je apsolvirao 1898. na GŠU u Križevcima. Nakon završenoga školovanja radio je kao vlastelinski šumar u Donjem Miholjcu. Državni stručni ispit položio je 1903. u Zagrebu. Od 14.3.1910. u službi je kod imovnih općina. God. 1915. radio je kao kotarski šumar u Plaškom, a kasnije kao šum. savjetnik u Ogulinu. God. 1927. premješten je u Bjelovar, najprije Direkciji šuma Đurđevačke imovne općine, a 1931. Direkciji šuma Križevačke imovne općine kod koje je radio kao šum. savjetnik i tehnički inspektor, a od 1940., i za vrijeme rata, kao šumarski nadzornik.
 Surađivao je u LRV.
 Bio je član HSŠD i HŠD.

1Kako krivolovstvo u nas napreduje. LRV 1907, XVI, 2, s. 23.
2Dolazak i prezimljavanje šljuka, (s Tompak, S. i Prokop, J.). LRV 1912, XXI, 3, s. 33-34.

 *** Izvješće Križevci 1897., s. 47.
 *** Iskaz članova HSŠD: 1908., 1915.
 *** ŠL 1927., s. 433; 1931., s. 147; 1940., s. 186, 270; 1943., s. 24.
 Borošić, J.: ŠIS, s. 20, 69, 89, 149.
 *** ŠN, s. 53; SŠN sv. 1, s. 144, 155.
 Frković, A.: Bibliogr. LRV 1892 - 1991., Zagreb 1993., s. 127, 156, 438.
 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 4, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM