HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID1131
ime K., Ilija
zvanje
zanimanje     
šumarski tehničar, poslovođa – čuvar šuma
     


lokacija

srednje obr.1978.Šumarska škola KarlovacŠumarski tehničar

 Sin Mate i Mande rođ. Delić. Osnovnu školu završio je u Otoku, a Šum. školu u Karlovcu (1978). Radi kao poslovođa na iskorištavanju šuma u Hrvatskim šumama, UŠP Vinkovci, Šumarija Vinkovci.

 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 6, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM