HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID11310
ime S., Željko
zvanje
zanimanje     
dipl. ing. šumarstva
     

                                                                IZBOR      (knjiga4/11310)   IZMJENE         ISPISlokacija

apsolvirao1945.
diplomirao16. 11. 1946.

 Sin Franje i Anke r. Fadljević. Hrvat, katolik. Potječe iz učiteljske obitelji. Pučku je školu završio u Capragu 1925., a maturirao je na IV. muškoj realnoj gimnaziji u Zagrebu 1935. godine.
 Šumarstvo je studirao na Poljoprivredno - šumarskom fakultetu u Zagrebu. Diplomirao je 16.11.1946. god.
 Službovanje je započeo 1946.g. u Šumariji Kloštar Ivanić, a od 1947. radio je u šumskom građevinarstvu na projektiranju i izgradnji šumskih komunikacija i ostalih građev. objekata u šumarstvu i drvnoj industriji na širem području Kutine i Siska. Od 1952. do 1956. upravitelj je Šumarije Kutina, a nakon toga do 1959. tri je godine na dužnosti šum. inspektora tadašnjeg Kotara Kutina. God. 1959. osnovano je ŠG "Garjevica" Kutina koje je uspješno djelovalo do 1971. godine. Zbog teškog plasmana prostornog drva listača šumarstvo srednje Hrvatske osnovalo je 1971. Konzorcij za izgradnju tvornice visokobijeljene celuloze u kojem je ing. Sekalec radio do umirovljenja 1973. godine.
 Bio je aktivan i izvan struke: dugogodišnji je član HŠD, a član je i Hrvatske seljačke stranke od 1937. god. Kao umirovljenik živi u Kutini.

 *** ŠN, s. 361.
 *** ŠL 1965., s. 590.
 *** HŠD 1846 - 1996., s. 276.
 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 4, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM