HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID1132
ime K., Marko
zvanje
zanimanje     
šumarski tehničar, pom. revirnika – čuvar šuma i lovišta
     

                                                                IZBOR      (lugari /1132)   IZMJENE         ISPISlokacija

srednje obr.1977.Šumarska škola KarlovacŠumarski tehničar

 Sin Mate i Mande rođ. Delić. Osnovnu školu završio je u Otoku kod Vinkovaca, a srednju Šumarsku školu u Karlovcu (1977). Pretežito je radio u Šumariji Vinkovci, danas UŠP Vinkovci. Bio je deset god. poslovođa i petnaest godina lugar. Živi u Vinkovcima.

 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 6, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM