HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID11325
ime S., Josim
zvanje
zanimanje     
dipl. ing. šumarstva, šum. savjetnik
     

                                                                IZBOR      (knjiga4/11325)   IZMJENE         ISPISlokacija

apsolvirao1922.
diplomirao26. 3. 1923.
djelovao Negoslavci

 Apsolvirao je na Gospodarskošum. fakultetu u Zagrebu škol.g. 1921.-22., a diplomirao šumarstvo 26.3.1923. Državni stručni ispit položio je 1926. u Beogradu. U vojnoj službi proveo je više od 2,5 godine.
 Radio je u BiH, gdje je 1927. premješten iz Sarajeva u Upravu šuma Vareš. Od 14.12.1932. radio je kao viši šum. pristav u Kotarskom na-čelstvu Derventa. Zatim je premješ-ten u Makedoniju, gdje je od 1937. do 1940., kao šum. savjetnik, radio u Šumariji Gevgelija.
 Odlikovan je Ordenom Sv. Save 5. reda, (1939.).

 *** ŠL 1927., s. 490; 1940., s. 51.
 Borošić, J.: ŠIS, s. 5, 53, 98, 150.
 *** ŠN, s. 354; SŠN 2, 1998., s. 681.
 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 4, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM