HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID11328
ime S., Stjepan
zvanje
zanimanje     
ing. šumarstva, šum. savjetnik
     

                                                                IZBOR      (knjiga4/11328)   IZMJENE         ISPISlokacija

apsolvirao1919.
djelovao Ravno /BiH/

 Studirao je na Šum. akademiji u Zagrebu. Apsolvirao je 1919. Zaposlio se 29.9.1919. godine. Državni stručni ispit položio je 1922. u Zagrebu. Prema nepotpunim podacima, 1927. radio je na Sušaku, a 1933. kao šum. savjetnik pri Banskoj upravi u Zagrebu. Od 1935. do 1940. kao šum. savjetnik radio je kod Direkcije šuma u Zagrebu i na Sušaku, a za vrijeme rata pri Ravnateljstvu državnih šuma u Gospiću.
 Bio je član JŠU i HŠD.

 *** ŠL 1935., s. 480; 1940., s. 187, 270; 1941., s. 329; 1943., s. 24.
 Borošić, J.: ŠIS, s. 5, 57, 90, 150.
 *** ŠN, s. 104; SŠN 2, 1998., s. 125.
 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 4, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM