HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID1133
ime K., Josip
zvanje
zanimanje     
šumarski tehničar, pom. revirnika – poslovođa
     

                                                                IZBOR      (lugari /1133)   IZMJENE         ISPISlokacija


 Sin Jurja i Irene rođ. Grgurić. Srednju šum. školu završio je u Delnicama 1993. god. U šumarstvu radi od 1997. god. Pretežito je bio na mjestu pomoćnika revirnika. I sada (2003) zaposlen je na istom radnom mjestu u Hrvatskim šumama, UŠP Delnice, Šumarija Vrbovsko. Živi u Vrbovskom.

 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 6, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM