HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID11333
ime SERTIĆ, Ivo
zvanje
zanimanje     
dipl. ing. šumarstva, šum. savjetnik
     

                                                                IZBOR      (knjiga4/11333)   IZMJENE         ISPISlokacija

rođen2. 4. 1913.Krnjeuša /Bosanski Petrovac BiH/
apsolvirao1937.
diplomirao20. 6. 1938.
umro16. 5. 1993.Karlovac

 Sin Ivana i Marije r. Sertić. Hrvat, rimokatolik. Otac mu je bio "škriban", a majka domaćica. Osnovnu školu završio je u Stajnici 1924., a realnu gimnaziju na Sušaku 1932. god.
 Šumarstvo je studirao na Poljoprivredno - šum. fakultetu u Zagrebu. Diplomirao je na Šumarskom odjelu 20.6.1938.
 Završivši studij, prvo radno mjesto dobiva u Direkciji šuma slunjske imovne općine Karlovac 15.8.1939. Nakon pola godine, 1.1.1940. prelazi u Direkciju državnih šuma Sušak, primivši najprije nakratko dužnost upravitelja Šumarije Mrkopalj, zatim upravitelja Šumarije Ravna Gora (13.5.1941.-23.6.1947.) i na kraju upravitelja Šumarije Skrad (23.3.1947.-6.4.1948.). Slijedi zaposlenje u drvnoj industriji, najprije u PODIŠ-u Sušak - Novi Vinodolski, pa ŠIP-u Novi Vinodolski, odnosno DIP-u Ravna Gora, u kojima punih osam godina (16.4.1948.-17.4.1956.) vrši dužnost upravitelja manipulacije, tehničkog direktora ili šefa eksploatacije šuma.
 Sa reputacijom vrsnog struč-njaka za eksploataciju šuma 18.4.1956. prelazi u DIP Karlovac, najprije na radno mjesto upravitelja Uprave za iskorišćivanje šuma, a potom za upravitelja. Na toj dužnosti ostaje do 20.3.1960. kad prelazi u ŠG Karlovac na mjesto šefa Odjela za eksploataciju šuma. Od početka 1969. pa do umirovljenja 1978.g. bio je savjetnik u Operativno - koordinacijskoj službi ŠG Karlovac.
 Umro je u Karlovcu u 81. godini života (1993.). Bio je član HŠD.

 *** ŠL 1941., s. 276, 326; 1943., s. 24.
 *** ŠN, s. 359; SŠN 2, 1998., s. 685.
 Tonković, D.: Nakon 50 godina ponovo na okupu. ŠL 1989., s. 215-223.
 Mrzljak, I.: In memoriam. Ivo Sertić, dipl. ing. šum. (1913.-1993.). ŠL 11-12, 1993., s. 582-583.
 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 4, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG
 ***: Hrvatski leksikon drvnih tehnologa, Šumarski fakultet Zagreb i TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 2002. ORG
 -- spominjan u časopisu 'ŠUMARSKI LIST'
 MRZLJAK, Ivan: IVO SERTIĆ, dip. inž. šum., ŠL 11-12/1993, s.582 PDF

thanks to:
HŠ&HŠD&BM