HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARA

https://www.sumari.hr/sumariID11355
ime S., Branko
zvanje
zanimanje     
mr., dipl. ing. šumarstva
     

                                                                IZBOR      (knjiga4/11355)   IZMJENE         ISPISlokacija

srednje obr.1976.Našicegimnazija
diplomirao1981.ŠF Zagreb
magistrirao1996.Ekonomski fakultet u Zagrebu
karijera1981.Našicekomercijala
1996.Našicecement
1999.UŠP Našiceproizvodnja, komercijala
trenutno, od2004.HŠ Zagrebvoditelj marketinga OSOBNI PODACI:
Narodnost: Hrvat
Adresa: Kralja Tomislava 53, 31500 Našice
Telefon: 01/4804216, GSM: 098/443398
E-mail: branko.sitas@hrsume.hr

OBRAZOVANJE:
1994.-1996. Ekonomski fakultet, Zagreb - Poslijediplomski studij: Marketing u međunarodnoj razmjeni, voditelj studija prof. dr. sc. Jozo Previšić; poslijediplomski rad: " Organizacija izvozne marketinške funkcije u šumarstvu."
1976.-1981. Šumarski fakultet, Zagreb
1972.-1976. Gimnazija, Našice

SEMINARI:
1998. Internal Quality Auditing, Lloyd´s Register, London
1999. Timski rad, Poslovna škola “Brdo”, Kranj
2002. Training course on development of forest
certification standard, Indufor, Helsinki

RADNO ISKUSTVO:
2004.-2007. Hrvatske šume d.o.o. - Voditelj marketinga
2003.- 2004. Hrvatske šume d.o.o., Uprava šuma Podružnica Našice - Šef odjela za plan i analizu
1999.- 2003. Hrvatske šume d.o.o., Uprava šuma Podružnica Našice - Stručni suradnik za iskorišćivanje šuma
1996.- 1999. Našicecement d.d. - Direktor komercijalnog sektora
1994- 1996. Hrvatske šume j.p., Uprava šuma Našice - Šef komercijalnog odjela
1981.-1994. Hrvatske šume j.p., Uprava šuma Našice - Stručni suradnik za komercijalne poslove


PRIZNANJA
Spomenica Domovinskog rata 1991.-1992.

BRAČNI STATUS
Oženjen, troje djece

1Branko SITAŠ, 2017: FINANCIJSKI UČINCI I UDIO OPĆEG TROŠKA U PROIZVODNJI DRVNIH SORTIMENATA U ŠUMAMA U VLASNIŠTVU RH. Š.L. 9-10, s.493 pdf
2Branko Sitaš, 2021: Kontroling radnih strojeva pri izvođenju šumskih radova. Š.L. 1-2, s.71 pdf
 -- sve u časopisu ŠUMARSKI LIST

 *** ŠL 1-2, 1995., s. 60.
 *** Posl. izvješće "HŠ" 1995., s. 60.
 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 4, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM