HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARA

https://www.sumari.hr/sumariID11361
ime SKORUP, Vladimir Vlatko
zvanje
zanimanje     
dipl. ing. šumarstva
     

                                                                IZBOR      (knjiga4/11361)   IZMJENE         ISPISlokacija

rođen20. 8. 1936.Rab
srednje obr.1955.Senjgimnazija
apsolvirao1959.
diplomirao18. 2. 1961.Šumarski fakultet u Zagrebu
umirovljen2001.
umro8. 2. 2015. Sin Nikole i Julke r. Turina. Hrvat, rimokatolik. Otac mu je bio obrtnik, a majka domaćica. Osnovnu školu završio je u Rabu 1950., a gimnaziju u Senju, maturiravši 1955. god.
 Šumarstvo je studirao na Poljoprivredno-šum. fakultetu u Zagrebu. Apsolvirao je 1958.-59. god., diplomiravši na ŠG odjelu 18.2.1961.
 Pripravnički staž, kao i veći dio stručnog rada u operativi proveo je u ŠG Senj. Nakon završenog stažiranja i odsluženog vojnog roka nastavlja rad u Šumariji Krasno na radnome mjestu zamjenika upravitelja šumarije. Stekavši potrebna iskustva iz svih djelatnosti šumarstva, premješten je u Senj za šefa Proizvodnog odjela (1971.). Tu pri RZ Zajedničkih službi neko vrijeme vodi i Odjel za komercijalne poslove i uređivanje šuma. Osnivanjem Goranskoprimorskog ŠG Delnice, 1985. postavljen je za direktora OOUR-a za krš Senj. Osnivanjem "Hrvatskih šuma", od 1991. najprije je stručni suradnik za uzgajanje šuma na kršu u Direkciji, a od 1994. stručni suradnik za internu kontrolu i reviziju, da bi se 1998. vratio na mjesto stručnog suradnika za uzgajanje šuma na kršu.
 Od 1993. do 1997., bio je član Upravnog odbora JP "Hrvatske šume".
 Uz golem stručni doprinos gospodarenju šuma na kršu njegova je zasluga da uspješnom reintrodukcijom divokoza ponovo stani prostore sjevernog Velebita. Bio je ovlašteni je ocjenjivač lovačkih trofeja i predsjednik LD "Jarebica" Senj. Suautor je i knjige o lovstvu rodnoga Raba.

1Skorup, V., 1979: Šumsko gospodarstvo Senj od osnivanja do danas. Š.L. 1-3, s.47 PDF
2Održana god. skupština (senjskog druš-tva). LV 11, 1979., s. 344-345; 12, 1979., s. 391.
3Poklon koji obavezuje (uz ispuštanje muflona LD "Jarebica"). LV 9, 1981., s. 219.
4Unošenje divokoze na Velebit. Zbornik savjetovanja "Razgovori o divokozama", (Makarska 27-28.V.1982.), Zagreb 1982.
5Stanje novostvorene populacije divokoza na Velebitu. LV 4, 1983., s. 74.
6Odstrjel muflona (u LD "Jarebica" Senj). LV 5, 1986., s. 184.
7Tomljenović, J., Gruberšić, M. i Skorup, V., 1993: Trofejna struktura muflona (Ovis ammon musimon Pall.) u lovištu »Žrnovnica« Senj. Š.L. 6-8, s.237 PDF
8Na Velebitu ima mjesta za nove divokoze. LV 3, 1999., s. 36-40.
9Lovstvo otoka Raba; Lovačko društvo "Kunić" Rab, Rab 2007. BIB
 -- sve u časopisu ŠUMARSKI LIST
 -- sve u biblioteci HŠD

 *** ŠN, s. 372; SŠN 2, 1998., s. 690.
 Frković, A.: Bibliografija LRV 1892- 1991. Zagreb 1993., s. 93, 208, 438.
 *** ŠL 1-2, 1995., s. 57.
 *** Posl. izvješće "HŠ" 1995. i 1996.
 *** HŠD 1846-1996., s. 291, 423.
 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 4, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG
 -- spominjan u časopisu 'ŠUMARSKI LIST'
 IVANČEVIĆ, Vicko: VLADIMIR, VLATKO, SKORUP, dipl. ing. šum. (1936-2015) , ŠL 3-4/2015, s.212 PDF

thanks to:
HŠ&HŠD&BM