HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARA

https://www.sumari.hr/sumariID11380
ime S., Branko
zvanje
zanimanje     
dipl. ing. šumarstva
     

                                                                IZBOR      (knjiga4/11380)   IZMJENE         ISPISlokacija

apsolvirao1960.
diplomirao7. 5. 1981.

 Sin Adama i Terezije r. Grgić. Hrvat, katolik. Potječe iz zemljoradničke obitelji. Školovao se u Požegi: četvorogodišnju pučku školu završio je 1945., a gimnaziju 1955. god.
 Studirao je u Zagrebu na Poljoprivredno-šum. fakultetu, na Šum. odjelu. Apsolvirao je 1959.-60 god., a diplomirao je kasnije - 7.5.1981. god.
 Od 1983. do 1985. zaposlen je u Odjelu za uređivanje šuma ŠG Po-žega. Nakon toga, do 1991. zaposlen je u Šumariji Požega na radnom mjestu stručnog suradnika za uzgajanje šuma ROŠ Vinkovci. Od 1991. radi u JP "Hrvatske šume" UŠ Vinkovci kao revirnik.

 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 4, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG
 -- spominjan u časopisu 'ŠUMARSKI LIST'
 TOMIĆ, Ivica: Branko Smojvir (1934 – 2005) , ŠL 1-2/2006, s.83 PDF

thanks to:
HŠ&HŠD&BM