HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID1139
ime K., Stjepan
zvanje
zanimanje     
čuvar šume – lugar
     

                                                                IZBOR      (lugari /1139)   IZMJENE         ISPISlokacija

srednje obr.1951.Šumarska škola KarlovacŠumarski tehničar
djelovao Spačva

 čuvar šume – lugar, Šumarsku školu završio je u Karlovcu 1951. god. Na području ŠG "Hrast" Vinkovci do 1972. radio je 30 godina, a prethodno je imao sedam god. radnog staža. Potom je radio u Šumariji Spačva.

 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 6, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM