HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARA

https://www.sumari.hr/sumariID11398
ime SPREČKIĆ, Anto
zvanje
zanimanje     
dipl. ing. šumarstva
     

                                                                IZBOR      (knjiga4/11398)   IZMJENE         ISPISlokacija

rođen10. 6. 1915.Vareš /BiH/
apsolvirao1939.
diplomirao1940.
umro5. 12. 1991.Zagreb

 Sin Petra i Kate r. Pavić. Hrvat, katolik. Potječe iz radničke obitelji. Osnovnu je školu polazio u Varešu, a maturirao je na realnoj gimnaziji u Sarajevu.
 Šumarstvo je studirao na Poljo privredno-šum. fakultetu u Zagrebu. Diplomirao je na Šumarskom odsjeku 1940. godine.
 Nakon diplomiranja bio je šumarski vježbenik kod Direkcije šuma Mostar (6.3.1940.-30.6.1941.) po rješenju Banovine Hrvatske Zagreb, a nakon toga Šef Šumske uprave Olovo po rješenju Ministarstva šumarstva i rudarstva NDH Zagreb. Od 2.9.1942. do 15.5.1945. rješenjem istog Ministarstva bio je šef Šumske uprave Zavidovići. Dana 10.11.1943. položio je stručni ispit u Zagrebu.
 Od 15.V. do 25.10.1945. upravitelj je manipulacije Zavidovići-Gostović, a nakon toga - do 20.2.1946. kotarski referent za šumarstvo Zavidovići. Nakratko - do 1.7.1946. bio je upravnik šumskih radova u "Šipadu" Zavidovići. Uslijedio je premje-štaj za rukovoditelja šumske eksploatacije "Krivaja" Zavidovići (1.1.1947. do 4.4.1949.). Nakon toga do 14.6.1950. radio je kao šef eksploatacije u poduzeću "Konjuh" Živinice. U međuvremenu bio je uhapšen i su-đen (13.6.1950.) na pet, pa dvije godine zatvora (zbog uginuća mula dobivenih od UNRA-a). Ipak, 4.1.1951. pušten je iz zatvora, pa se zapošljava manje od mjesec dana u "Magliću" u Foči u planskom sektoru, i dva mjeseca u "Konjuh" Živinice.
 Od 16.4.1951. do 30.6.1968. radio je na Fakultetskom šumskom oglednom dobru "Igman" Ilidža, gdje je bio načelnik odjeljenja za eksploataciju, zamjenik direktora, direktor i tehnički direktor. Potom radi u ŠIP "Jahorina" Pale kao direktor sektora za razvoj i projektiranje (1.7.1968.-31.12.1973.) i u Zajednici OOUR-a "Bjelašnica" Hadžići, kao direktor razvojnog i planskog sektora (1.1.1974.-26.10.1978.).
 Umirovljen je 26.10.1978., a preminuo je 5.12.1991. godine.
 Bio je član HŠD.

 *** ŠL 1937., s. 215; 1940., s. 253, 270; 1941., s. 403; 1942., s. 270; 1943., s. 24, 332; 1944., s. 76; 1997., s. 402.
 *** ŠN, s. 359.
 *** SŠN 2, 1998., s. 685.
 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 4, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM