HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID11399
ime S., Nikola
zvanje
zanimanje     
dipl. ing. šumarstva
     


lokacija

apsolvirao1951.
diplomirao12. 7. 1952.
karijera Spačva

 Sin Nikole i Zore r. Duganić. Hrvat, rimokatolik. Roditelji su mu bili radnici. Osnovnu školu završio je u Dugoj Resi 1938., a realnu gimnaziju u Karlovcu 1946. godine.
 Studij šumarstva upisao je na Poljoprivredno.-šum. fakultetu u Zagrebu. Apsolvirao je na ŠG odsjeku 1950.-51., a diplomirao 12.7.1952.
 Prvo zaposlenje u struci dobiva u Vinkovcima - Manipulacija Spačva, gdje je, nakon kraćeg pripravničkog staža, upravitelj radilišta (1953.-54.). Od 1954. do 1955. u istom je ŠG upravitelj Šumarije Strošinci. Osnivanjem novog ŠG Poljoprivredno-šum. fakulteta (1951.) i Šumarije Zalesina (Gorski kotar) kao "fakultetske šumarije", od 1955. do 1960. njezin je upravitelj. Reorganizacijom šumarstva i osnivanjem ŠG Delnice (1960.), imenovan je upraviteljem Šumarije Delnice, na kojoj dužnosti ostaje 32 godine (1961.-1993.), kad odlazi u mirovinu (1993.).
 Njegov stručni rad bio je vrlo plodan i koristan. Posebno treba istaći njegov rad na izgradnji šumskih prometnica, po čemu je Šumarija Delnice prednjačila i bila jedna od najotvorenijih; zatim velika mu je zasluga na uvođenju šumske mehanizacije u sve faze iskorišćivanja šuma te na provedenim opsežnim melioracijama degradiranih šuma u kanjonu gornjeg toka rijeke Kupe.
 U ediciji "Deset godina razvitka ŠG Delnice" objavio je prilog (1970.) "Šumarija Delnice".
 Bio je dugogodišnji član HŠD. Živi u Lovranu.

 *** ŠN, s. 365; SŠN 2, 1998., s. 688.
 *** HŠD 1846-1996, Zgb 1996., s. 283.
 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 4, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG
 -- spominjan u časopisu 'ŠUMARSKI LIST'
 FRKOVIĆ, Alojzije: Nikola Spudić, dipl. ing. Šum. (1928–2012), ŠL 5-6/2012, s.321 PDF

thanks to:
HŠ&HŠD&BM